Pietrosul

Karta darcu-priaznivca leteckej a horskej záchrany

Aktualia > Karta darcu-priaznivca leteckej a horskej záchrany

Karta darcu-priaznivca
Leteckej záchrannej zdravotnej služby a Horskej záchrannej služby


O čo ide?
Letecká záchranna zdravotná služba a Horská záchranná služba nieje hradená pri všetkých druhoch zásahov. Napríklad v prípadoch, ked nejde o život ohrozujúce stavy (niekotré zlomeniny, zdravotné potiaže), alebo keď je zranený turista mimo značkovaného chodníka, skialpinista mimo vymedzenej skialpinistickej oblasti. Za podporu leteckej záchrannej služby a horskej záchrannej služby - zakúpení karty darcu-priaznivca, získate možnosť bezplatnej záchrany aj v týchto prípadoch.

Cena karty:
200.- Sk na jednu osobu.
480.- Sk na rodinu s dieťaťom do 18 rokov a 50.- Sk na každé ďalšie dieťa.
280.- Sk na dospelú osobu s dieťaťom do 18 rokov a 50.- Sk na každé ďalšie dieťa.

Výhody, ktoré môžete využiť s kartou:
1. Bezplatná služba leteckej záchranej zdravotnej služby a horskej záchrannej služby pri náhlom zhoršení zdravia, úraze v horskom prostredí, aj keď vašou zdravotnou poisťovnňou nebol indikovaný stav pre poskytnutie takejto služby.
2. Prevoz do najbližšieho vhodného zdravotného zaraidenia.
3. Prevoz do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia pod dohľadom lekára.

Platnosť karty:
Karta po vystavení platí do 31.5. naslkedujúceho kalendárneho roka.
Po vyčerpení jednej z výhod v čase platnosti karty si ju môžete obnoviť darom v minimálne polovičnej výške.

Ďalšie informácie žiadajte na:

Air Transport Europe spol. s r.o.
Letisko Poprad - Tatry, 058 98 Poprad
mailto:ate@ate.sk
Telefón: +421 (0)52 7761911
Fax: +421 (0)52 7881603
    
Horská záchranná služba
Scherffelova 15, 058 01 Poprad
mailto:riaditelstvo@hzs.sk
Telefón: +421 (0)52 7767673
Fax: +421 (0)52 7893191
 
Originalni stránku spracoval a pripravil Horský Internetový Klub na slovenskom horskom portáli www.hory.sk

pocz±tek strony Indeks powrót