Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

Piotr Szucki 02.1992
 

Siedmiogrodzkie warownie chłopskie

Na terenie dzisiejszej Rumunii, otoczony wyniosłymi pasmami Karpat, położony jest Siedmiogród zwany inaczej Transylwanią czyli krainą leżącą za lasami. Siedmiogród niemal przez tysiąclecie wchodził w skład państwa węgierskiego. Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku Księstwo Siedmiogrodzkie stanowiło nawet centrum Węgier, będąc jedyną częścią kraju nieokupowaną przez Habsburgów i Turków. Transylwania była wówczas nie tylko ostoją państwowości, ale i ośrodkiem walki o odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem Królestwa Węgierskiego.

Siedmiogród zamieszkują różne narody, co sprawia, że kraj ten jest wielce atrakcyjny dla przybysza z zewnątrz. Z drugiej strony owa mozaika narodowościowa jest źródłem nieustannych konfliktów pomiędzy mieszkańcami Siedmiogrodu, którym nigdy nie było dane żyć w państwie zorganizowanym na wzór Konfederacji Szwajcarskiej. Mieszkają tu Rumuni, Węgrzy, Sasi czyli potomkowie niemieckich kolonistów sprowadzonych tutaj przez węgierskich władców i Seklerzy - lud o niejasnym pochodzeniu, posługujący się językiem węgierskim, a osadzony na wschodnich rubieżach kraju dla ochrony granic. Był bowiem Siedmiogród od początków istnienia państwa węgierskiego celem ciągłych najazdów Pieczyngów, Połowców, hord tatarskich, a od końca czternastego wieku wojsk tureckich. Dla obrony przed nieprzyjacielem mieszkańcy zagrożonych terenów budowali zamki i twierdze, z których wiele mimo burzliwych kolei losu przetrwało do dzisiaj, zwłaszcza na południu kraju. Były to zamki królewskie i rezydencje rycerskie - najsłynniejszym z nich jest zamek Hunedoara (Hunyad), siedziba rodu Hunyadich; warowne miasta - do dziś przetrwały mury miejskie w Sighişoara (Schäßburg), Sebeş (Mühlbach), Sibiu (Hermannstadt), Braşov (Kronstadt); warownie chłopskie i twierdze krzyżackie, z których najpotężniejszą była Feldioara (Marienburg). Krzyżaków, czyli rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, osadził w południowym Siedmiogrodzie król Andrzej II w roku 1211, chcąc umocnić w ten sposób pogranicze kraju. Jednakże spostrzegłszy dążenia Krzyżaków do stworzenia z nadanych im posiadłości własnego niezależnego państwa - już w czternaście lat później król usunął zakon z terytorium Węgier. Kolejnym protektorem Krzyżaków został Konrad Mazowiecki, a dalsze dzieje tego zakonu są w Polsce dobrze znane.

Pośród siedmiogrodzkich zamków osobliwością i to na skalę europejską są wspomniane już warownie chłopskie. Z liczby około trzystu tych obiektów wzniesionych w Siedmiogrodzie - większość powstała wokół saskich kościołów parafialnych. Do chwili obecnej przetrwało około 160 warowni. Do najbardziej znanych należą: Cisnădioara (Michelsberg), Prejmer (Tartlau), Homorod (Hamruden). Fortyfikując kościoły, nie ograniczano się do otoczenia świątyni obwodem murów, ale i przebudowywano sam kościół, który mógł stać się ostatnim punktem oporu. Umacniano wieżę, podwyższano prezbiterium nadając mu kształt wieży obronnej (Buzd-Bußd, Aţel-Hetzeldorf) czy drążono we wnętrzu świątyni studnię (Merghindeal-Mergeln). Innym typem zamków chłopskich są twierdze wznoszone na wzgórzach poza obrębem miejscowości np. w Râşnov (Rosenau) i w Rupea (Reps). Od rycerskich zamków średniowiecznych chłopskie warownie odróżniał brak budowli będącej siedzibą feudała i niebywałe nagromadzenie elementów obronnych, które narastały latami budowane przez kolejne pokolenia obrońców. Głębokie fosy, ciągi murów często niezwykłej grubości i liczne baszty zwieńczone machikułami i zaopatrzone w hurdycje, gęsto rozmieszczone strzelnice, mocno obwarowane bramy w połączeniu z desperacką obroną przed poganami sprawiały, że twierdze chłopskie potrafiły opierać się licznym najazdom. Wewnątrz pierścienia murów znajdowały się budowle użyteczności publicznej (kościół lub kaplica, szkoła), budynki mieszkalne, gospodarcze i piwnice wypełnione zapasami. Ów istny gąszcz zabudowań ułatwiał przetrwanie oblężenia mieszkańcom całych wsi, którzy na wieść o zbliżającym się niebezpieczeństwie chronili się za murami wraz z całym dobytkiem i inwentarzem. Większość z dawnych zamków chłopskich jest wykorzystywana do dzisiaj. W ich wnętrzu wzdłuż murów ciągną się komórki, składziki, ogródki, a wejście do warowni jest starannie zamykane na klucz.

W nietypowy sposób powstała warownia w Câlnic (Kelling). W drugiej połowie trzynastego wieku wywodzący się z Saksonii ród hrabiów de Kelling wybudował czworoboczną wieżę mieszkalną o trzech kondygnacjach i murach o grubości dochodzącej do dwóch metrów, mieszczących wewnątrz klatkę schodową. Budowlę tę, zwaną wieżą Zygfryda, opasano wysokimi murami wzmocnionymi z czasem dwiema basztami, z których jedna pełniła funkcję bramy wjazdowej. W 1430 roku zamek odkupiła gmina wiejska, a następnie dostosowała go do swoich potrzeb. Dobudowano zewnętrzny pierścień murów, przed bramą wzniesiono barbakan, podwyższono wieżę Zygfryda i postawiono budynki mieszkalne oraz niewielką kaplicę. Warownia była kilkakrotnie oblegana. W 1438 roku wkroczyły doń bez walki tureckie oddziały sułtana Murada II. W końcu szesnastego stulecia twierdza oparła się wołoskim wojskom hospodara Michała Walecznego. Obecnie dwa obwody murów strzegą ogrodów znajdujących się między nimi, kaplica jest nadal użytkowana, a przed wieżą bramną z zegarem wydzwaniającym kuranty zatrzymują się samochody z niemiecką rejestracją.

Najpotężniejszą z warowni chłopskich była niewątpliwie twierdza w Râşnov (Rosenau). Już z odległości wielu kilometrów można dojrzeć na tle ciemnej zieleni lasów bielejące mury warowni usytuowanej na wysokiej skalistej górze wyrastającej nad położonym w kotlinie miasteczkiem Râsnov. Twierdzę będącą schronieniem mieszkańców aż trzech wsi: Râşnov, Vulcan (Wolkendorf) i Cristian (Neustadt) wznoszono etapami od czternastego do siedemnastego wieku. Jeszcze dziś, chociaż częściowo w ruinie, zadziwia rozmachem założenia, rozległością zamków górnego i dolnego, przypominających raczej miasto obronne a nie zamek. Pośród murów poprowadzonych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnych form skalnych wzniesiono porozrzucane nieregularnie domy mieszkalne, tak zwaną "ogradę", w której trzymano bydło oraz szkołę - najlepiej zachowany budynek i kaplicę. Twierdza była wielokrotnie oblegana przez Tatarów i Turków, ale w dobie średniowiecza nigdy nie była zdobyta. Gdy oblężenia przedłużały się i zapasy wody były na wyczerpaniu, obrońcy zmuszeni byli wymykać się nocami za mury i przynosić wodę z pobliskiego źródła. W 1612 roku wojska księcia siedmiogrodzkiego Gabriela Batorego otoczyły zamek i odkryły owo źródło. Odcięci od wody wieśniacy byli zmuszeni poddać twierdzę. Aby uniknąć podobnych sytuacji rozpoczęto w 1623 roku drążenie studni. Praca ta trwała siedemnaście lat, a wykuta w litej skale studnia osiągnęła głębokość 143 metrów. Dzisiaj w twierdzy Râşnov znajduje się muzeum, a z najwyższego miejsca warowni można podziwiać wspaniałą panoramę gór Postăvaru, Bucegi i Piatra Craiului.

Obronne kościoły i wiejskie warownie przyciągają swoją malowniczością i niepowtarzalnym klimatem dawnych wieków. W latach 1968-1978 Juliana Fabritius-Dancu podczas szczegółowych badań tych obiektów uwieczniła je rysunkiem i akwarelą, starając się odtworzyć ich dawny wygląd. Plonem tych prac stała się imponująca teka zawierająca ilustracje i opisy saskich warowni chłopskich, wydana w 1980 roku w Sibiu.
 

Piotr Szucki 02.1992
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts