Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

P.S. 11.2009
 

Nepomuceny z muzeum w Rabce

Sporz±dzono na podstawie: Teresa Jabłońska, Katalog zbiorów sztuki w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, Rabka 1977. Szczegółowe opisy s± na stronach 131–143, 173–174. W sumie w katalogu ujęto 27 Nepomucenów – w tym 1 niepewny i 1 w kapliczce. 12 rzeĽb ma czarno-białe fotografie.

189. ¦w. Jan Nepomucen (?). Drewno lipowe polichromowane, wys. 35, szer. 19, zakup w r. 1937, Skomielna Biała, pow. My¶lenice. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

190. ¦w. Jan Nepomucen – il. 108. Drewno lipowe polichromowane, podstawa ¶wierkowa, wys. 51,5, szer. ok. 16, sposób, rok i miejsce pozyskania nieznane. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

191. ¦w. Jan Nepomucen – il. 109. Drewno lipowe polichromowane, wys. 59, szer. ok. 24, zakup, rok pozyskania nieznany, Olszówka, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

192. ¦w. Jan Nepomucen – il. 110. [Drewno lipowe polichromowane,] zakup, rok pozyskania nieznany, Olszówka, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

193. ¦w. Jan Nepomucen – il. 111. Drewno lipowe polichromowane, wys. 58,5, szer. ok. 25, zakup w r. 1932, Mszana Dolna, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

194. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 81, szer. 34, zakup w r. 1937, Klikuszowa, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.
 

   Jan Nepomucen nr 190
Nr 190 – il. 108

Jan Nepomucen nr 191
Nr 191 – il. 109

Jan Nepomucen nr 192
Nr 192 – il. 110

Jan Nepomucen nr 193
Nr 193 – il. 111

195. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 60, szer. ok. 22, zakup w r. 1937, Chabówka, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

196. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 90,5, szer. ok. 25, zakup w r. 1937, Klikuszowa, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

197. ¦w. Jan Nepomucen – il. 112. Drewno lipowe polichromowane, wys. 27, szer. ok. 7, zakup w r. 1932, Rokiciny, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

198. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 41, szer. ok. 16, zakup w r. 1931, Lasek, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

199. ¦w. Jan Nepomucen – il. 113. Drewno lipowe polichromowane, wys. 52, szer. ok. 16,5, zakup, rok pozyskania nieznany, Łukowica, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

200. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 32,7, szer. ok. 11, zakup, rok pozyskania nieznany, Łukowica, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

201. ¦w. Jan Nepomucen – il. 114. Drewno lipowe ze ¶ladami polichromii, wys. 33, szer. 12, zakup, rok pozyskania nieznany, Długopole, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

202. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 27, szer. ok. 10, sposób, rok i miejsce pozyskania nieznane. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.
 

    
 
 
Jan Nepomucen nr 197
Nr 197 – il. 112

Jan Nepomucen nr 199
Nr 199 – il. 113

Jan Nepomucen nr 201
Nr 201 – il. 114

203. ¦w. Jan Nepomucen – il. 115. Drewno lipowe polichromowane, wys. 37, szer. ok. 12, zakup w r. 1946, Dobra, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

204. ¦w. Jan Nepomucen – il. 116. Drewno lipowe polichromowane, wys. 25, szer. ok. 11, zakup w r. 1946, Pisarzowa, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

205. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 20, szer. ok. 8, zakup w r. 1931, Krzeczów, pow. My¶lenice. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

206. ¦w. Jan Nepomucen – il. 117. Drewno lipowe polichromowane, podstawa ¶wierkowa, wys. 83,5, szer. ok. 28, zakup, rok pozyskania nieznany, Rdzawka, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

207. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 94, szer. ok. 46, zakup, rok pozyskania nieznany, Łopuszna, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.
 

   Jan Nepomucen nr 203
Nr 203 – il. 115

Jan Nepomucen nr 204
Nr 204 – il. 116

Jan Nepomucen nr 206
Nr 206 – il. 117

208. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 47, szer. ok. 20, zakup w r. 1964, Skomielna Biała, pow. My¶lenice. RzeĽba przy¶cienna, ujęcie frontalne.

209. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, wys. 78, szer. ok. 27, zakup w r. 1966, Wrocław. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

210. ¦w. Jan Nepomucen. Drewno lipowe polichromowane, podstawa ¶wierkowa, wys. 28, szer. ok. 9, zakup w r. 1972, Sucha Beskidzka. RzeĽba przy¶cienna, ujęcie frontalne.

211. ¦w. Jan Nepomucen. W. XVIII, drewno lipowe polichromowane, podstawa ¶wierkowe, wys. 80, szer. ok. 35, dar z r. 1931, miejsce pozyskania nieznane. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

212. ¦w. Jan Nepomucen. W. XVIII, drewno lipowe polichromowane, wys. 202, szer. ok. 63, sposób i rok pozyskania nieznane, Łukowica, pow. Limanowa. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

213. ¦w. Jan Nepomucen. W. XVIII, drewno lipowe polichromowane, wys. 120, szer. ok. 44, zakup w r. 1968, Kraków. RzeĽba przy¶cienna, ujęcie frontalne.

214. ¦w. Jan Nepomucen – il. 119. Drewno lipowe polichromowane, wys. 74, szer. 31, w zbiorach od r. 1933, sposób pozyskania nieznany, Rabka, pow. Nowy Targ. RzeĽba pełna, ujęcie frontalne.

269. Kapliczka przydrożna ze ¶w. Nepomucenem – il. 142. Kapliczka ¶wierkowa z rzeĽb± w drewnie lipowym, polichromowane; kapliczka wys. 50, szer. 26,5, głęb. 11, wys. rzeĽby 25, dar z r. 1929, Rabka-Słone, pow. Nowy Targ. Kapliczka skrzynkowa sze¶cioboczna (...) kryta daszkiem. (...) figura ¶więtego ujęta frontalnie w lekkim kontrapo¶cie.

   Jan Nepomucen nr 214
Nr 214 – il. 119

Jan Nepomucen nr 269
Nr 269 – il. 142


 
P.S. 11.2009
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts