Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

Lege nr. 5 din 6 martie 2000
privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea a III-a - zone protejate

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) În înțelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Art. 2. - Legea evidențiază zonele naturale protejate de interes național și identifică valorile de patrimoniu cultural național, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecției acestor valori.

Art. 3. - Lucrările de salvare, protejare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes național.

Art. 4. - (1) Zonele naturale protejate de interes național și monumentele naturii, precum și gruparea geografică și localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes național sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege.

(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes național se reglementează prin lege specială.

Art. 5. - (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes național sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

(2) Autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul autorităților publice centrale cu atribuții în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III.

(3) În vederea instituirii zonelor protejate autoritățile administrației publice locale vor întocmi documentațiile de urbanism și regulamentele aferente, elaborate și aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecție și conservare a valorilor de patrimoniu cultural național din zonă.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 6. - Anexele nr. I și III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum și a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea și delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.

Art. 7. - Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentațiile de amenajare a teritoriului județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.

Art. 8. - (1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes național se vor executa numai în baza avizelor și aprobărilor autorităților administrative și forurilor științifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentații tehnico-economice elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale, și se finanțează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(2) Finanțarea totală sau parțială a lucrărilor se poate face și de alți investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donații sau din alte fonduri alocate de organisme internaționale sau din resurse financiare obținute în baza unor convenții bilaterale ori multilaterale, în condițiile stabilite de lege.

Art. 9. - Nerespectarea măsurilor specifice de conservare și de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 10. - (1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condițiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecție a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii și orașe, de 200 metri în comune și de 500 metri în afara localităților.

(2) Distanțele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată prin Legea nr. 41/1995.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispozițiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecție a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, publicată în , cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural național prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 6 martie 2000.
Nr. 5.


ANEXA 1

I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL
ȘI MONUMENTE ALE NATURII*)

Potrivit legii, Delta Dunarii are regim de rezervatie a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial si de zona umeda de importanta internationala (sit Ramsar).

Unele suprafete din perimetrul parcurilor nationale Retezat si Rodna au regimul de rezervatie a biosferei, potrivit programului UNESCO-Omul si Biosfera.

La pct. 2.0 din prezenta anexa, prescurtarile PN, DD vor avea urmatoarele semnificatii:

PN - rezervatii naturale incluse in perimetrul parcurilor nationale sau naturale;

DD - rezervatii naturale incluse in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".

*) Elaborata in baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului inconjurator.

  1.0. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale
------------------------------------------------------------------------------
 Pozi-       Denumirea    Suprafata        Judetul   
 tia                 (ha) 
------------------------------------------------------------------------------
 A  Delta Dunarii         580.000,00 Tulcea, Constanta
 B  Domogled-Valea Cernei      60.100,00 Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
 C  Retezat             38.047,00 Hunedoara
 D  Portile de Fier        115.655,80 Caras-Severin, Mehedinti
 E  Cheile Nerei-Beusnita      37.100,00 Caras-Severin
 F  Muntii Apuseni         75.784,00 Alba, Bihor, Cluj
 G  Rodna              46.399,00 Bistrita-Nasaud, Maramures, 
                         Suceava
 H  Bucegi             32.663,00 Arges, Brasov, Dambovita,
                         Prahova
 I  Cheile Bicazului-Hasmas     6.575,00 Neamt, Harghita
 J  Ceahlau             8.396,00 Neamt
 K  Calimani            24.041,00 Bistrita-Nasaud, Suceava, 
                         Mures
 L  Cozia              17.100,00 Valcea
 M  Piatra Craiului         14.800,00 Arges, Brasov
 N  Gradistea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara
 O  Semenic-Cheile Carasului    36.664,80 Caras-Severin
 P  Muntii Macinului        11.321,00 Tulcea
 R  Balta Mica a Brailei      17.529,00 Braila
------------------------------------------------------------------------------

  2.0. Rezervatii si monumente ale naturii
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Denumirea          Localitatea     Suprafata
 crt.                                 (ha) 
------------------------------------------------------------------------------
 0          1               2         3 
------------------------------------------------------------------------------

                Judetul Alba
2.1.  Detunata Goala            Comuna Bucium        24,00
2.2.  Rapa Rosie              Orasul Sebes        25,00
2.3.  Detunata Flocoasa          Comuna Bucium        5,00
2.4.  Pintenii din Coasta Jinei      Comuna Sugag,        1,00
                      satul Dobra 
2.5  Oul Arsitei             Comuna Sasciori, satul 
                      Tonea si comuna Pianu    0,20
2.6.  Masa Jidovului            Comuna Sugag, satul Tau 
                      Bistra            0,20
2.7.  Stanca Grunzii            Comuna Sugag, satul Tau
                      Bistra            0,20
2.8.  Piatra Despicata           Comuna Rosia Montana     0,20
2.9.  Pestera Vanatarile Ponorului     Comuna Ponor         5,00
2.10. Pestera Ghetarul Scarisoara PN-F   Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.11. Pestera Ghetarul de la Vartop PN-F  Comuna Arieseni, satul
                      Casa de Piatra       (1,00)
2.12. Cheile Rametului           Comuna Ramet, satul 
                      Valea Manastirii      40,00
2.13. Huda lui Papara PN-F         Comuna Salciua, satul 
                      Sub Piatra         (4,50)
2.14. Padurea Vidolm            Comuna Ocolis, satul
                      Vidolm           44,20
2.15. Poiana cu narcise de la Negrileasa  Comuna Bucium        5,00
2.16. Molhasurile Capatanei        Comuna Bistra        5,00
2.17. Poienile cu narcise din Tecsesti   Comuna Intregalde, satul 
                      Tecsesti           2,00
2.18. Iezerul Surianul           Orasul Cugir        20,00
2.19. Calcarele de la Ampoita       Comuna Metes, satul 
                      Ampoita           10,00
2.20. Cheile Intregalde          Comuna Intregalde, 
                      satul Modolesti       25,00
2.21. Cheile Valisoarei          Comuna Livezile, 
                      satul Valisoara       20,00
2.22. Sesul Craiului-Scarita Belioara   Comuna Posaga, satul
                      Posaga de Sus        47,70
2.23. Calcarele cu orbitoline de la    Comuna Metes         2,00
    Piatra Corbului
2.24. Dealul cu Melci           Comuna Vidra         5,00
2.25. Paraul Bobii             Municipiul Aiud, satul 
                      Garbova de Sus        1,50
2.26. Calcarele de la Valea Mica      Orasul Zlatna, satul
                      Valea Mica          1,00
2.27. Padurea Sloboda           Municipiul Aiud       20,00
2.28. Iezerul Ighiel            Comuna Ighiu, satul
                      Ighiel           20,00
2.29. Taul fara fund de la Bagau      Lopadea Noua         7,40
2.30. Cheile Gardisoarei PN-F       Comuna Arieseni      (15,00)
2.31. Cheile Ordancusei PN-F        Comuna Garda de Sus    (10,00)
2.32. Cheile Albacului PN-F        Comuna Albac        (35,00)
2.33. Cheile Vaii Morilor         Comuna Vidra, satul 
                      Ponorel           30,00
2.34. Cheile Posegii            Comuna Posaga, satul
                      Posaga de Sus        10,00
2.35. Cheile Runcului           Comuna Ocolis, 
                      satul Runc         20,00
2.36. Cheile Pociovalistei         Comuna Ocolis, 
                      satul Runc         25,00
2.37. Cheile Glodului           Comuna Almasu Mare,
                      satul Glod         20,00
2.38. Cheile Cibului            Comuna Almasu Mare     15,00
2.39. Cheile Caprei            Orasul Zlatna,
                      satul Fenes         15,00
2.40. Cheile Ampoitei           Comuna Metes, satul
                      Lunca Ampoitei       15,00
2.41. Cheile Vaii Cetatii         Comuna Galda de Jos     10,00
2.42. Cheile Galditei si Turcului     Comuna Intregalde      80,00
2.43. Cascada Varciorog          Comuna Arieseni       5,00
2.44. Cascada Pisoaia           Comuna Vidra, 
                      satul Nemesi         5,00
2.45. Piatra Cetii             Comuna Intregalde      75,00
2.46. Luncile Prigoanei          Comuna Sugag        15,00
2.47. Piatra Bulbuci            Orasul Zlatna, 
                      satul Fenes         3,00
2.48. Piatra Tomii             Comuna Ceru Bacainti, 
                      satul Bulbuc         1,00
2.49. Piatra Varului            Comuna Metes         1,00
2.50. Piatra Boului            Comuna Metes         3,00
2.51. Piatra Poienii            Comuna Ighiu, 
                      satul Ighiel         1,00
2.52. Piatra Grohotisului         Comuna Ighiu, 
                      satul Ighiel         5,00
2.53. Bulzul Galzii            Comuna Galda de Jos     3,00
2.54. Cheile Galzii            Comuna Galda de Jos     1,00
2.55. Cheile Tecsestilor          Comuna Intregalde      5,00
2.56. Cheile Pravului           Comuna Ramet,
                      satul Cheia         3,00
2.57. Cheile Piatra Baltii         Comuna Ramet, 
                      satul Cheia         2,00
2.58. Cheile Geogelului          Comuna Ponor         5,00
2.59. Cheile Plaiului           Comuna Livezile       2,00
2.60. Avenul din Hoanca Urzicarului PN-F  Comuna Rosia Montana, 
                      satul Vartop        (1,00)
2.61. Coiba Mica PN-F           Comuna Arieseni,
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.62. Coiba Mare PN-F           Comuna Arieseni, 
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.63. Pestera Vartopasu          Comuna Arieseni,
                      satul Casa de Piatra     1,00
2.64. Huda Orbului PN-F          Comuna Arieseni, 
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.65. Hodobana PN-F            Comuna Arieseni, 
                      satul Hodobana       (1,00)
2.66. Avenul cu doua intrari PN-F     Comuna Arieseni,
                      satul Hodobana       (1,00)
2.67. Izbucul Tauzului PN-F        Comuna Arieseni, 
                      satul Hodobana       (1,00)
2.68. Hoanca Apei PN-F           Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.69. Avenul de la Tau PN-F        Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.70. Pojarul Politei PN-F         Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.71. Avenul din sesuri PN-F        Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.72. Izbucul Politei PN-F         Comuna Garda de Sus     (0,20)
2.73. Izbucul Cotetul Dobrestilor PN-F   Comuna Garda de Sus     (0,20)
2.74. Pestera de sub Zgurasti PN-F     Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.75. Pestera Poarta lui Ionele PN-F    Comuna Garda de Sus     (0,10)
2.76. Pestera Dirninii PN-F        Comuna Horea, 
                      satul Matisesti       (1,00)
2.77. Izbucul Matisesti PN-F        Comuna Horea, 
                      satul Matisesti       (1,00)
2.78. Pesterile Lucia           Comuna Sohodol        1,00
2.79. Pestera de la Grosi         Comuna Salciua, 
                      satul Sub Piatra       1,00
2.80. Cheile Mandrutului          Comuna Scarisoara      3,50
2.81. Cheile Silosului           Comuna Rimetea, 
                      satul Coltesti        3,00
2.82. Cheile Manastirii          Comuna Ramet, 
                      satul Valea Manastirii   15,00
2.83. Piatra Corbului           Comuna Rosia Montana     5,00

                Judetul Arad
2.84. Pestera Valea Morii         Comuna Moneasa        5,00
2.85. Dosul Laurului            Comuna Gurahont,
                      satul Zimbru        32,20
2.86. Baltele Gurahont           Comuna Gurahont       2,00
2.87. Runcu-Grosi             Comuna Barzava       261,80
2.88. Poiana cu narcise Rovina       Orasul Ineu         0,10
2.89. Balta Rovina             Orasul Ineu        120,00
2.90. Balta Soimos             Orasul Lipova        1,00
2.91. Padurea Sic             Comuna Carand, 
                      satul Selistea       17,80
2.92. Pestera lui Dutu           Comuna Savarsin, 
                      satul Caprioara       0,10
2.93. Pestera Sinesie           Comuna Savarsin       0,10
2.94. Locul fosilifer Monorostia      Comuna Barzava        0,10
2.95. Locul fosilifer Zabalt        Comuna Dorgos, 
                      satele Ususau si Zabalt   5,00
2.96. Padurea de stejar pufos de la Carand Comuna Carand        2,10
2.97. Rezervatia de soluri saraturate   Comuna Socodor       95,00
2.98. Arboretul Macea           Comuna Macea        20,50

                 Judetul Arges
2.99. Microrelieful carstic de la Cetateni Comuna Cetateni       10,00
2.100. Granitul de la Albesti        Comuna Albesti de Muscel   0,50
2.101. Locul fosilifer Suslanesti      Comuna Mioarele, 
                      satul Suslanesti       3,50
2.102. Calcarul numulitic de la Albesti   Comuna Albesti de Muscel   1,50
2.103. Poiana cu narcise Negrasi      Comuna Negrasi        4,10
2.104. Zona carstica - Cheile Dambovita -  Comunele Rucar si 
    Dambovicioara - Brusturet PN-M    Dambovicioara      (2.000,00)
2.105. Golul alpin Moldoveanu - Capra    Comunele Arefu si 
                      Nucsoara         5.000,00
2.106. Pestera de la Piscul Negru      Comuna Arefu         0,50
2.107. Pestera Dobrestilor         Comuna Dambovicioara     0,50
2.108. Pestera nr. 15            Comuna Dambovicioara     0,50
2.109. Pestera Dambovicioara PN-M      Comuna Dambovicioara    (0,50)
2.110. Pestera Uluce PN-M          Comuna Dambovicioara    (0,50)
2.111. Pestera Stanciului PN-M       Comuna Dambovicioara Rucar (0,50)
2.112. Avenul din Grind           Comuna Dambovicioara Rucar  0,50
2.113. Lacul Iezer             Comuna Nucsoara       0,60
2.114. Lacul Zarna             Comuna Rucar         0,50
2.115. Lacul Jgheburoasa          Comuna Rucar         2,00
2.116. Lacul Hartop I            Comuna Rucar         0,30
2.117. Lacul Hartop II           Comuna Rucar         0,35
2.118. Lacul Hartop V            Comuna Rucar         1,00
2.119. Lacul Manastirii           Comuna Rucar         0,60
2.120. Lacul Valea Rea           Comuna Rucar         0,50
2.121. Lacul Buda              Comuna Nucsoara       0,40
2.122. Lacurile Izvorul-Museteica      Comuna Nucsoara       0,30
2.123. Lacul Scarisoara Galbena       Comuna Rucar         2,00
2.124. Lacul Galbena IV           Comuna Rucar         0,20
2.125. Valea Valsanului           Comunele Musatesti,   10.000,00
                      Bradulet, Arefu, 
                      Nucsoara 

                Judetul Bacau
2.126. Dealul Perchiu            Municipiul Onesti      90,00
2.127. Padurea Runc             Orasul Buhusi, 
                      localitatea Runcu      57,50
2.128. Padurea Izvorul Alb         Orasul Darmanesti      3,00
2.129. Padurea Arsura            Comuna Margineni      34,50
2.130. Padurea de pini           Orasul Moinesti       15,00
2.131. Tuful de la Valea Uzului       Orasul Darmanesti      0,10
2.132. Tuful de Falcau           Orasul Slanic-Moldova    0,10
2.133. Cineritele de Nutasca-Ruseni     Comuna Cleja         0,10
2.134. Rezervatia de arini Dofteana     Comuna Dofteana       0,10
2.135. Punctul fosilifer La Runc      Comuna Gura Vaii       0,10
2.136. Punctul fosilifer Carligata     Comuna Margineni       0,10
2.137. Strate tip pentru          Comuna Margineni       0,10
    "Formatiunea de Pietrosu"
2.138. Puncte fosilifere in         Comuna Nicolae Balcescu   0,10
    conglomeratele de Pietricica
2.139. Strate tip pentru          Orasul Comanesti       0,10
    "Formatiunea de Supan"
2.140. Calcarele cu Litothamnius      Orasul Slanic-Moldova, 
                      localitatea Ciresoaia    0,10

                 Judetul Bihor
2.141. Groapa Ruginoasa - Valea Seaca PN-F Orasul Nucet,
                      satul Baita        (20,40)
2.142. Pietrele Galbenei PN-F        Comuna Pietroasa      (6,30)
2.143. Piatra Bulzului PN-F         Comuna Pietroasa      (1,40)
2.144. Ghetarul Focul Viu PN-F       Comuna Pietroasa      (0,10)
2.145. Avenul Bortigului PN-F        Comuna Pietroasa      (0,10)
2.146. Varful Buteasa            Comuna Bulz         2,00
2.147. Molhasurile din Valea Izbucelor PN-F Comuna Pietroasa      (80,00)
2.148. Faneata Izvoarelor Crisul      Comuna Pietroasa      (1,00)
    Pietros PN-F
2.149. Cetatile Ponorului PN-F       Comuna Pietroasa      (14,90)
2.150. Valea Galbenei PN-F         Comuna Pietroasa      (70,50)
2.151. Valea Sighistelului PN-F       Comuna Campani, 
                      satul Sighistel      (412,60)
2.152. Pietrele Boghii PN-F         Comuna Pietroasa      (38,40)
2.153. Saritoarea Bohodeiului PN-F     Comuna Pietroasa      (32,90)
2.154. Cetatea Radesei PN-F         Comuna Budureasa      (20,00)
2.155. Poiana Florilor PN-F         Comuna Pietroasa      (1,00)
2.156. Platoul Carstic Padis PN-F      Comuna Pietroasa      (39,00)
2.157. Depresiunea Balileasa PN-F      Comuna Pietroasa       -
2.158. Groapa de la Barsa PN-F       Comuna Pietroasa      (30,00)
2.159. Varful Biserica Motului PN-F     Comuna Pietroasa      (3,00)
2.160. Platoul carstic Lumea Pierduta PN-F Comuna Pietroasa      (39,00)
2.161. Izbucul intermitent de la Calugari  Comuna Carpinet       14,40
2.162. Faneata Valea Rosie         Comuna Cetariu, 
                      satul Saldabagiu de Munte  4,00
2.163. Ferice Plai si Hoanca        Comuna Buntesti       0,10
2.164. Avenul Campeneasa cu Izbucul Boiu  Orasul Vascau        1,00
2.165. Defileul Crisului Repede       Comuna Vadul Crisului   219,70
2.166. Pestera Ciurului Ponor        Comuna Rosia         1,00
2.167. Pestera Ciurului Izbuc        Comuna Rosia         0,10
2.168. Pestera Osoiu            Comuna Varciorog, 
                      satul Fasca         0,10
2.169. Pestera Ursilor-Chiscau       Comuna Pietroasa, 
                      satul Chiscau        1,00
2.170. Pestera Valea Lesului        Comuna Bulz         0,10
2.171. Pestera Vantului           Comuna Suncuius       0,10
2.172. Pestera lui Micula          Comuna Pietroasa,
                      satul Giulesti        0,10
2.173. Pestera Galaseni           Comuna Magesti,
                      satul Galaseni        0,10
2.174. Defileul Crisului Negru la Borz   Comuna Soimi, satul Borz  12,00
2.175. Padurea cu narcise din Osorhei    Comuna Osorhei        2,00
2.176. Varful Carligati           Comuna Budureasa      (10,00)
    (Versantul Sudic) PN-F
2.177. Paraul Petea             Comuna Sanmartin       4,00
2.178. Dealul Pacau             Comuna Soimi        15,00
2.179. Poiana cu narcise de la Goroniste  Comuna Tinca         1,00
2.180. Piatra Graitoare (coasta de     Comuna Budureasa       5,00
    S-E a Braiesei) 
2.181. Valea Iadei cu Syringa josichaea   Comuna Bulz,
                      satul Remeti         2,00
2.182. Pasunea cu Corynephorus       Comuna Simian        5,00
    de la Voievozi
2.183. Complexul hidrografic Valea Rece   Comuna Salacea        2,00
2.184. Lacul Cicos             Comuna Sacuieni       10,00
2.185. Gruiul Pietrii            Comuna Lugasu de Jos     0,40
2.186. Calcarele tortoniene de la Miheleu  Comuna Lazareni       0,10
2.187. Locul fosilifer de pe        Comuna Sanmartin, 
    Dealul Simleului           satul Betfia         5,00
2.188. Calcarele tortoniene de la Tasad   Comuna Dragesti       0,40
2.189. Locul fosilifer din         Orasul Alesd, 
    Valea Lionii-Pestis         satul Pestis         0,01
2.190. Lentila 204 Brusturi - Cornet    Comuna Astileu        0,10
2.191. Calcarele cu hippuriti din      Comuna Bratca        0,40
    Valea Crisului
2.192. Locul fosilifer de la Cornitel    Comuna Borod         0,01
2.193. Pestera Meziad            Comuna Remetea        0,10
2.194. Colonia de Pasari de la       Comuna Cefa         3,00
    Padurea Radvani
2.195. Izvoarele mezotermale Rabagani    Comuna Rabagani       0,50
2.196. Pestera Vacii            Comuna Rosia         0,10
2.197. Pestera Grust            Comuna Rosia         0,10
2.198. Pestera Igrita            Comuna Astileu        0,10
2.199. Pestera Farcz            Comuna Rosia         0,10
2.200. Pestera Toplita           Comuna Dobresti       0,10

               Judetul Bistrita-Nasaud
2.201. Piatra Corbului           Comuna Cetate, satul 
                      Budacu de Sus        5,00
2.202. Masivul de sare de la Saratel    Comuna Sieu-Magherus, 
                      satul Saratel        5,00
2.203. Vulcanii Noroiosi La Gloduri     Comuna Monor         2,00
2.204. Rapa cu papusi            Comuna Mariselu, 
                      satul Domnesti        2,00
2.205. Zavoaiele Borcutului         Comuna Romuli        1,00
2.206. Pestera Tausoare           Comuna Rebrisoara      71,00
2.207. Poiana cu narcise de pe       Comuna Nimigea        6,00
    Sesul Mogosenilor
2.208. La Saratura             Comuna Sintereag, 
                      satul Blajenii de Jos    5,00
2.209. Poiana cu narcise pe de       Comuna Rodna, 
    masivul Saca             satul Valea Vinului     5,00
2.210. Poiana cu narcise pe de       Comuna Cetate, 
    Sesul Vaii Budacului         satul Orheiu Bistritei    6,00
2.211. Piatra Fantanele           Comuna Prundul Bargaului   5,00
2.212. Piatra Cusmei            Comuna Livezile, 
                      satul Cusma          5,00
2.213. Padurea Posmus            Comuna Sieu-Magherus     2,00
2.214. Valea Repedea            Comuna Bistrita Bargaului  222,00
2.215. Taul Zanelor             Comuna Bistrita Bargaului  15,00
2.216. Lacul Zagra             Comuna Zagra         1,00
2.217. Locul fosilifer Rapa Mare      Comuna Cetate,
                      satul Budacu de Sus      1,00
2.218. Cheile Bistritei Ardelene      Comuna Bistrita Bargaului  50,00
2.219. Pestera din Valea Cobaselului    Comuna Sant          1,00
2.220. Rapa Verde              Comuna Cetate, 
                      satul Budacu de Sus      1,00
2.221. Comarnic               Comuna Livezile        5,00
2.222. Crovul de la Larion         Comuna Lunca Ilvei     250,00
2.223. Izvoarele Mihaiesei         Comuna Maieru, 
                      satul Anies         50,00
2.224. Stancile Tatarului          Comuna Bistrita Bargaului  25,00
2.225. Ineu Lala PN-G            Comunele Sant, 
                      Lesu, Rodna       (2.568,00)

                 Judetul Botosani
2.226. Stanca Stefanesti          Comuna Stefanesti       1,00
2.227. Turbaria de la Dersca        Comuna Dersca        10,00
2.228. Bucecea - Baltile Siretului     Comuna Bucecea        2,00
2.229. Stanca Ripiceni           Comuna Ripiceni        1,00
2.230. Padurea Ciornohal          Comuna Calarasi       76,50
2.231. Padurea Tudora            Comuna Tudora        117,60
2.232. Arinisul de la Horlaceni       Comuna Sendriceni       5,00
2.233. Fagetul secular Stuhoasa       Comuna Suharau        60,70

                Judetul Brasov
2.234. Bucegi (Abruptul Bucsoiu,      Orasul Rasnov, comunele 
    Malaesti, Gaura) PN-H        Bran, Moieciu      (1.634,00)
2.235. Locul fosilifer de la        Comuna Moieciu       (10,00)
    Vama Strunga PN-H
2.236. Piatra Craiului PN-M         Orasul Zarnesti     (1.459,00)
2.237. Cheile Zarnesilor PN-M        Comuna Moieciu       (109,80)
2.238. Stanca bazaltica de la Rupea     Orasul Rupea         9,00
2.239. Coloanele de bazalt de la Racos   Comuna Racos         1,10
2.240. Coloanele de bazalt de la      Comuna Comana, 
    Piatra Cioplita           satul Comana de Jos      1,00
2.241. Vulcanii Noroiosi de la       Comuna Homorod        0,10
    Baile Homorod
2.242. Microcanionul in bazalt       Comuna Hoghiz         2,00
    de la Hoghiz 
2.243. Cheile Dopca             Comuna Hoghiz         4,00
2.244. Locul fosilifer Ormenis       Comuna Ormenis        4,00
2.245. Locul fosilifer Carhaga       Comuna Racos         1,60
2.246. Locul fosilifer Purcareni      Comuna Tarlungeni       0,20
2.247. Pestera Barlogul Ursului       Comuna Apata         1,00
2.248. Pestera Valea Cetatii        Orasul Rasnov         1,00
2.249. Pestera Liliecilor          Comuna Moieciu        1,00
2.250. Poienile cu narcise din       Comuna Sercaia, 
    Dumbrava Vadului           satul Vad          394,90
2.251. Dealul Cetatii - Lempes       Comuna Harman        274,50
2.252. Mlastina Harman           Comuna Harman         2,00
2.253. Postavarul (Muntele)         Municipiul Brasov     1.025,50
2.254. Cotul Turzunului           Comuna Hoghiz         0,20
2.255. Tampa (Muntele)           Municipiul Brasov      188,20
2.256. Stejerisul Mare           Municipiul Brasov      16,30
2.257. Padurea Bogatii           Comunele Maierus 
                      si Hoghiz           8,50
2.258. Padurea si mlastinile        Comuna Prejmer       252,00
    eutrofe de la Prejmer 

                 Judetul Braila
2.259. Padurea Camenita           Comuna Sutesti        1,30
2.260. Lacul Jirlau - Visani        Comunele Jirlau, 
                      Visani, Galbenu       930,00

                 Judetul Buzau
2.261. Vulcanii Noroiosi Paclele Mari    Comuna Scortoasa       15,20
2.262. Vulcanii Noroiosi Paclele Mici    Comuna Berca         10,20
2.263. Sarea lui Buzau           Comuna Viperesti       0,80
2.264. Blocurile de calcar de la Badila   Comuna Viperesti       1,00
2.265. Padurea Crivineni          Comuna Patarlagele      14,10
2.266. Padurea Bradeanu           Comuna Bradeanu        5,80
2.267. Platoul Meledic           Comuna Manzalesti      67,50
2.268. Padurea "Lacurile Bisoca"      Comuna Bisoca        10,00
2.269. Dealul cu Lilieci Cernatesti     Comuna Cernatesti       3,00
2.270. Padurea cu tisa           Comuna Chiojdu       150,00
2.271. Balta Alba              Comuna Balta Alba      600,00
2.272. Balta Amara             Comuna Balta Alba      900,00
2.273. Focul Viu - Lopatari         Comuna Lopatari        0,03
2.274. Piatra Alba "La Grunj"        Comuna Manzalesti       0,025
2.275. Chihlimbarul de Buzau        Comuna Colti         2,52

                Judetul Caras-Severin
2.276. Rezervatia Cheile Nerei -      Comunele Sasca      (3.081,30)
    Beusnita PN-E            Montana si Sopotul Nou
2.277. Valea Ciclovei - Ilidia PN-E     Comuna Ciclova Romana  (1.865,60)
2.278. Cheile Susarei PN-E         Comuna Sasca Montana    (246,00)
2.279. Izvorul Bigar PN-E          Comuna Bozovici      (176,60)
2.280. Lisovacea PN-E            Comunele Bozovici si 
                      Lapusnicu Mare       (33,00)
2.281. Ducin PN-E              Comuna Lapusnicu Mare   (260,70)
2.282. Cheile Carasului PN-O        Comuna Carasova     (3.028,30)
2.283. Izvoarele Carasului PN-O       Orasul Anina        (578,00)
2.284. Izvoarele Nerei PN-O         Comuna Prigor      (5.028,00)
2.285. Cheile Garlistei PN-O        Orasul Anina,
                      comuna Goruia       (517,00)
2.286. Barzavita PN-O            Comuna Valiug      (3.406,90)
2.287. Buhui-Marghitas PN-O         Orasul Anina        (979,00)
2.288. Pestera Comarnic PN-O        Comuna Carasova       (0,10)
2.289. Pestera Popovat PN-O         Comuna Carasova       (0,10)
2.290. Pestera Buhui PN-O          Orasul Anina         (0,10)
2.291. Groposu PN-O Municipiul       Resita           (883,60)
2.292. Rezervatia Domogled PN-B       Orasul Baile Herculane  (2.382,80)
2.293. Coronini - Bedina PN-B        Orasul Baile Herculane,
                      comuna Mehadia      (3.864,80)
2.294. Iauna - Craiova PN-B         Comunele Cornereva si
                      Mehadia         (1.545,10)
2.295. Iardasita PN-B            Comuna Mehadia       (501,60)
2.296. Belareca PN-B            Comunele Cornereva si
                      Mehadia         (1.665,70)
2.297. Pestera Barzoni PN-B         Comuna Cornereva       (0,10)
2.298. Valea Mare PN-D           Orasul Moldova Noua   (1.179,00)
2.299. Balta Nera - Dunare PN-D       Comuna Socol        (10,00)
2.300. Faneata cu narcise Zervesti     Comuna Turnu Ruieni     40,00
2.301. Locul fosilifer Soceni        Comuna Ezeris         0,40
2.302. Cheile Globului           Comuna Iablanita      225,00
2.303. Cheile Rudariei           Comuna Eftimie Murgu    250,00
2.304. "Cuptor" - Bradisoru de Jos     Orasul Oravita        0,50
2.305. "Sfinxul Banatean"          Comuna Toplet         0,50
2.306. "Rapa Neagra"            Comuna Mehadia        5,00
2.307. Rapa cu lastuni din Valea Divici   Comuna Pojejena        5,00
2.308. Dealul Petrolea - Cuptoare      Comuna Cornea         5,00
2.309. Valea Greatca            Comuna Mehadia        9,00
2.310. Ravena Crouri            Comuna Iablanita       7,00
2.311. Ogasul Slatinic           Comuna Bozovici        1,00
2.312. Bazias                Comuna Socol        170,90
2.313. Padurea Ezerisel           Comuna Ezeris        120,00
2.314. Locul fosilifer de la Apadia     Comuna Brebu         1,00
2.315. Locul fosilifer de la Delinesti   Comuna Paltinis        4,00
2.316. Locul fosilifer de la Ezeris     Comuna Ezeris         2,00
2.317. Locul fosilifer de la Globu Craiovei Comuna Iablanita       2,00
2.318. Locul fosilifer de la Petrosnita   Comuna Bucosnita       3,00
2.319. Locul fosilifer de la Tarnova    Comuna Tarnova        2,00
2.320. Locul fosilifer de la Tirol     Comuna Doclin         0,50
2.321. Locul fosilifer de la Valea Pai   Comuna Ramna         2,00
2.322. Locul fosilifer de la Zorlentu Mare Comuna Zorlentu Mare     3,00

               Judetul Calarasi
2.323. Padurea Ciornuleasa         Comuna Mitreni        75,20

                Judetul Cluj
2.324. Cariera Corabia           Comuna Gilau, 
                      satul Somesul Rece      2,00
2.325. Pestera Varfurasu          Comuna Margau         1,00
2.326. Fanatele Suatu (I si II)       Comuna Suatu         9,20
2.327. Fanatele Clujului-Coparsaie     Municipiul Cluj-Napoca    1,50
2.328. Fanatele Clujului-Valea lui Craiu  Municipiul Cluj-Napoca    1,00
2.329. Valea Morilor            Comuna Feleacu        1,00
2.330. Paraul Dumbrava           Comuna Ciurila        0,50
2.331. Cheile Turzii            Comuna Mihai Viteazu    104,00
2.332. Lacul Stiucilor           Comuna Fizesu Gherlii    26,00
2.333. Valea Legiilor            Comuna Geaca         13,50
2.334. Stufarisurile de la Sic       Comuna Sic          2,00
2.335. Fagetul Clujului           Municipiul Cluj-Napoca    10,00
2.336. Pestera Mare             Comuna Margau        (2,00)
    (de pe Valea Firei) PN-F
2.337. Pestera din Piatra Ponorului PN-F  Comuna Margau        (2,00)
2.338. Gipsurile de la Leghia        Comuna Aghiresu        1,00
2.339. Locul fosilifer Corus        Comuna Baciu         2,00
2.340. Molhasul Mare de la Izbuc      Comuna Belis         8,00
2.341. Cheile Baciului           Comuna Baciu         3,00
2.342. Cheile Turenilor           Comuna Tureni        25,00
2.343. Saraturile si Ocna Veche       Municipiul Turda       10,00
2.344. Parcul Muntii Apuseni PN-F      Comuna Belis       (6.200,00)

               Judetul Constanta
2.345. Vama Veche - 2 Mai          Comuna Limanu,      5.000,00
    (Acvatoriul litoral marin)      satul Vama Veche 
2.346. Grindul Chituc DD-A         Comuna Corbu       (2.300,00)
2.347. Grindul Lupilor DD-A         Comuna Mihai Viteazu   (2.075,00)
2.348. Corbu-Nuntasi - Histria DD-A     Comunele Istria 
                      si Corbu         (1.610,00)
2.349. Cetatea Histria DD-A         Comuna Istria       (350,00)
2.350. Peretii calcarosi de la Petrosani  Comuna Deleni         4,80
2.351. Locul fosilifer Aliman        Comuna Aliman        15,00
2.352. Reciful neojurasic de la Topalu   Comuna Topalu         8,00
2.353. Locul fosilifer Credinta       Comuna Cobadin        6,00
2.354. Locul fosilifer Cernavoda      Orasul Cernavoda       3,00
2.355. Locul fosilifer Seimenii Mari    Comuna Seimeni        0,50
2.356. Pestera La Adam           Comuna Targusor        5,00
2.357. Pestera Gura Dobrogei        Comuna Targusor        5,00
2.358. Pestera Limanu            Comuna Limanu         1,00
2.359. Valu lui Traian           Comuna Valu lui Traian    5,00
2.360. Padurea Hagieni           Comuna Albesti       392,90
2.361. Padurea Dumbraveni          Comuna Dumbraveni      345,70
2.362. Recifii jurasici Cheia        Comuna Targusor       170,00
2.363. Padurea Canaraua Fetii        Comuna Baneasa       168,30
2.364. Fantanita - Murfatlar        Orasul Basarabi       66,40
2.365. Padurea Esechioi           Comuna Ostrov        26,00
2.366. Dunele marine de la Agigea      Municipiul Constanta     25,00
2.367. Dealul Alah Bair           Comuna Crucea        10,00
2.368. Lacul Agigea             Municipiul Constanta,
                      comuna Agigea        86,80
2.369. Canaralele din Portul Harsova    Orasul Harsova        5,30
2.370. Locul fosilifer Movila Banului    Municipiul Mangalia      4,00
2.371. Obanul Mare si Pestera Movile    Municipiul Mangalia     12,00

               Judetul Covasna
2.372. Mestecanisul de la Reci       Comuna Reci         48,20

              Judetul Dambovita
2.373. Pestera Cocora            Comuna Moroeni       (307,00)
    (inclusiv Cheile Ursilor)
2.374. Cheile Tatarului           Comuna Moroeni       (144,30)
2.375. Valea Horoabei            Comuna Moroeni        (5,70)
2.376. Orzea - Zanoaga           Comuna Moroeni       (841,20)
2.377. Zanoaga - Lucacila          Comuna Moroeni       259,40
2.378. Rezervatia Plaiul Domnesc      Comuna Moroeni        0,50
2.379. Pestera Rateiului          Comuna Moroeni        1,50
2.380. Turbaria Laptici           Comuna Moroeni        14,90
2.381. Poiana Crucii            Comuna Moroeni        0,50
2.382. Rezervatia Plaiul Hotilor      Comuna Moroeni        0,50
2.383. Izvorul de la Corbii Ciungi     Comuna Corbii Mari      5,00

               Judetul Dolj
2.384. Poiana Bujorului din padurea Plenita Comuna Plenita        50,00
2.385. Valea Rea - Radovan         Orasul Segarcea si
                      comuna Radovan        20,00
2.386. Dunele Dabuleni ("La Cetate")    Comuna Dabuleni        8,00
2.387. Pajistea halofila Gighera      Comuna Gighera        4,00
2.388. Pajistea Cetate (din Lunca Dunarii) Comuna Cetate         6,00
2.389. Pajistea Gogosu-Stefanel       Comuna Gogosu        10,00
2.390. Locul fosilifer Bucovat       Comuna Bucovat        4,00
2.391. Locul fosilifer Dranic        Comuna Dranic         6,00
2.392. Ciuperceni-Desa           Comuna Ciupercenii Noi   200,00
2.393. Lacul Adunatii de Geormana      Comuna Bratovoesti     102,00
2.394. Complexul lacustru Preajba-Facai   Municipiul Craiova,     28,00
                      localitatea Facai si
                      comuna Malu Mare,      
                      satul Preajba
2.395. Balta Cilieni-Bailesti        Orasul Bailesti       47,00
2.396. Lacul Ionele             Comuna Desa          3,20
2.397. Balta Neagra             Comuna Desa          1,20
2.398. Balta Lata              Comuna Ciupercenii Noi    28,00
2.399. Raurile Desnatui si Terpezita    Comuna Teslui,       80,00 km
    amonte de Fantanele         satul Fantanele
2.400. Raul Balasan amonte de Bailesti   Comuna Teslui, 
                      satul Fantanele      36,00 km
2.401. Lacul Caraula            Comuna Caraula        28,00

                Judetul Galati
2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi  Comuna Fundeni, 
                      satul Hanu Conachi     199,30
2.403. Padurea Garboavele          Municipiul Galati      230,00
2.404. Padurea Breana-Roscani        Comuna Baneasa        78,30
2.405. Locul fosilifer Tirighina-Barbosi  Municipiul Galati       1,00
2.406. Locul fosilifer Rates        Municipiul Tecuci       1,50
2.407. Padurea Fundeanu           Comuna Draguseni       53,20
2.408. Padurea Talasmani          Orasul Beresti        20,00
2.409. Padurea Buciumeni          Comunele Buciumeni si
                      Brahasesti          71,20
2.410. Ostrovul Prut            Municipiul Galati      62,00
2.411. Balta Potcoava            Comuna Branistea       49,00
2.412. Balta Talabasca           Comuna Tudor Vladimirescu  139,00
2.413. Locul fosilifer Beresti       Orasul Beresti        49,00
2.414. Lunca joasa a Prutului        Comuna Cavadinesti      81,00
2.415. Lacul Pochina            Comuna Suceveni       74,80
2.416. Lacul Vlascuta            Comuna Mastacani       41,80
2.417. Padurea Poganesti          Comuna Baneasa        33,50

                Judetul Giurgiu
2.418. Padurea Oloaga-Gradinari       Comuna Comana        248,00
2.419. Padurea Padina Tatarului       Comuna Comana        230,00
2.420. Padurea Manafu            Orasul Ghimpati       28,00
2.421. Rezervatia Tesila          Comuna Schitu, 
                      satul Vlasin         52,50

                Judetul Gorj
2.422. Piatra Closanilor          Comuna Pades, 
    (inclusiv pesterile Closani     satul Closani      (1.730,00)
    si Cioaca cu Brebenei) PN-B  
2.423. Ciucevele Cernei PN-B        Comuna Pades, 
                      satul Cerna-Sat     (1.166,00)
2.424. Pestera Muierii           Comuna Baia de Fier     19,00
2.425. Pestera Martel PN-B         Comuna Pades         (2,00)
2.426. Cheile Corcoaiei PN-B        Comuna Pades, 
                      satul Cerna-Sat       (34,00)
2.427. Sfinxul Lainicilor          Orasul Bumbesti-Jiu      1,00
2.428. Piatra Buha             Comuna Sacelu         1,00
2.429. Piatra Andreaua           Comuna Tismana, 
                      satul Sohodol         1,00
2.430. Piatra Biserica Dracilor       Comuna Sacelu, 
                      satul Blahnita de Sus     1,00
2.431. Izvoarele Izvernei          Comuna Tismana       500,00
2.432. Izbucul Jalesului          Comuna Runcu         20,00
2.433. Pestera Gura Plaiului        Comuna Tismana        10,00
2.434. Pestera Lazului           Comuna Pades         2,00
2.435. Pestera Iedului           Comuna Baia de Fier      1,00
2.436. Cotul cu Aluni            Comuna Tismana        25,00
2.437. Rezervatia botanica Cioclovina    Comuna Tismana        12,00
2.438. Padurea Tismana-Pocruia       Comuna Tismana        51,60
2.439. Padurea Gorganu           Comuna Pades, 
                      satul Motru Sec       21,30
2.440. Padurea Polovragi          Comuna Polovragi       10,00
2.441. Formatiunile eocene de la Sacelu   Comuna Sacelu         1,00
2.442. Cheile Sohodolului          Comuna Runcu        350,00
2.443. Muntele Oslea            Comunele Pades si Tismana  280,00
2.444. Cheile Oltetului si         Comuna Polovragi      150,00
    Pestera Polovragi
2.445. Cornetul Pocruiei          Comuna Tismana        70,00
2.446. Piatra Borostenilor         Comuna Pestisani       28,00
2.447. Locul fosilifer Grosera       Comuna Aninoasa        1,00
2.448. Locul fosilifer Garbovu       Comuna Turceni        1,00
2.449. Locul fosilifer Buzesti       Comuna Crasna         1,00
2.450. Locul fosilifer Saulesti       Comuna Saulesti        1,00
2.451. Locul fosilifer Valea Desului    Comuna Vladimir        1,00
2.452. Valea Sodomului           Comuna Sacelu         1,00
2.453. Valea Ibanului            Comuna Scoarta, 
                      satul Bobu          1,00
2.454. Padurea Barcului           Orasul Novaci        25,00
2.455. Stancile Rafaila           Orasul Bumbesti-Jiu      1,00
2.456. Izvoarele minerale Sacelu      Comuna Sacelu         1,00
2.457. Dealul Gornacelu           Comuna Schela, 
                      satul Gornacel        1,00

                Judetul Harghita
2.458. Muntele de sare Praid        Comuna Praid         60,00
2.459. Rezervatia geologica         Comuna Sancraieni      10,00
    de la Sancraieni
2.460. Lacul Rat              Comuna Mugeni        10,00
2.461. Dealul Melcului (Firtus)       Comuna Corund         8,00
2.462. Vulcanii Noroiosi de la Filias    Orasul Cristuru Secuiesc   1,00
2.463. Pestera Sugau            Comuna Suseni        17,00
2.464. Avenul Licas PN-I          Orasul Gheorgheni, 
                      localitatea Lacul Rosu    (5,00)
2.465. Tinovul Luci             Comuna Sancraieni      273,00
2.466. Mlastina Dupa Lunca         Comuna Voslabeni       40,00
2.467. Tinovul de la Plaiesii de Jos    Comuna Plaiesii de Jos    15,00
2.468. Poiana narciselor de la Vlahita   Orasul Vlahita        20,00
2.469. Piemontul Nyeres           Comuna Joseni        20,00
2.470. Pietrele Rosii            Comuna Tulghes        10,00
2.471. Mlastina cea Mare          Comuna Remetea        4,00
2.472. Mlastina Valea de Mijloc       Comuna Tusnad, 
                      satul Tusnadu Nou       4,00
2.473. Mlastina Benes            Comuna Tusnad, 
                      satul Vrabia         4,00
2.474. Paraul Dobreanului          Comuna Bilbor         4,00
2.475. Mlastina Buędos - Santimbru     Comuna Sancraieni       3,00
2.476. Mlastina Nadas            Comuna Tusnad, 
                      satul Tusnadul Nou      4,00
2.477. Mlastina Dumbrava Harghitei     Comuna Lueta         2,00
2.478. Mlastina Borsaros-Sancraieni     Comuna Sancraieni       1,00
2.479. Scaunul Rotund            Orasul Borsec        40,00
2.480. Rezervatia Lacul Iezer din      Orasul Toplita       (322,00)
    Calimani PN - K
2.481. Rezervatia botanica Borsec      Orasul Borsec         2,00
2.482. Cheile Bicazului si Lacul Rosu PN-I Orasul Gheorgheni    (2.128,00)
2.483. Masivul Hasmasul Mare,        Comuna Sandominic     (800,00)
    Piatra Singuratica-
    Hasmasul Negru PN-I
2.484. Piatra Soimilor           Orasul Baile Tusnad      1,00
2.485. Cheile Varghisului si        Comuna Meresti       800,00
    pesterile din chei 
2.486. Lacul Sfanta Ana           Comuna Sanmartin, 
                      satul Lazaresti       240,00
2.487. Tinovul Mohos            Comuna Sanmartin, 
                      satul Lazaresti       240,00
2.488. Dealul Firtus            Comuna Corund        40,00
2.489. Popasul pasarilor de la Sanpaul   Comuna Martinis       10,00
2.490. Mlastina Nyirkert          Comuna Tusnad         4,00
2.491. Cascada de apa termala        Orasul Toplita        0,50
2.492. Mlastina Csemo-Vrabia        Comuna Tusnad         5,00
2.493. Lacul Dracului            Comuna Carta         20,00

              Judetul Hunedoara
2.494. Rezervatia stiintifica Gemenele PN-C Comuna Rau de Mori    (1.629,40)
2.495. Pestera cu Corali PN-C        Orasul Uricani, 
                      satul Campu lui Neag     (0,50)
2.496. Pestera Zeicului PN-C        Orasul Uricani, 
                      satul Campu lui Neag     (1,00)
2.497. Complexul carstic Ponorici -     Comuna Bosorod        (1,50)
    Cioclovina PN-N
2.498. Piatra Crinului           Municipiul Petrosani     0,50
2.499. Pestera Sura Mare          Comuna Pui          5,00
2.500. Pestera Tecuri            Comuna Baru,    
                      satul Baru Mare        2,00
2.501. Locul fosilifer Lapugiu de Sus    Comuna Lapugiu de Jos     5,00
2.502. Locul fosilifer cu dinozauri     Comuna Santamaria-Orlea, 
    de la Sanpetru            satul Sanpetru        5,00
2.503. Pestera Cizmei            Comuna Bulzestii de Sus    1,00
2.504. Dealul Colt si Dealul Zanoaga    Municipiul Deva       78,40
2.505. Fanatele Pui             Comuna Pui          13,00
2.506. Fanatele cu narcise Nucsoara     Comuna Salasu de Sus     20,00
2.507. Mlastina Pesteana          Comuna Densus, 
                      satul Pesteana        2,00
2.508. Calcarele de la Fata Fetii      Comuna Rau de Mori      3,00
2.509. Varful Poieni            Comuna Salasu de Sus,     0,80
                      satul Ohaba de sub      
                      Piatra
2.510. Magurile Sacarambului        Comuna Certeju de Sus, 
                      satul Sacaramb        13,00
2.511. Padurea Chizid            Municipiul Hunedoara     50,00
2.512. Padurea Bejan            Municipiul Deva       70,00
2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor    Comuna Pui, satele 
                      Ohaba si Ponor        10,00
2.514. Muntele Vulcan            Comuna Buces         5,00
2.515. Podul natural de la Grohot      Comuna Bulzestii de Sus, 
                      satul Grohot         1,00
2.516. Padurea Slivut            Orasul Hateg         40,00
2.517. Calcarele din Dealul Magura     Comuna Baita, 
                      satul Craciunesti      120,00
2.518. Dealul Cetatii Deva         Municipiul Deva       30,00
2.519. Magura Uroiului           Orasul Simeria        10,00
2.520. Tufurile calcaroase din       Comuna Rapoltu Mare     12,50
    Valea Bobalna 
2.521. Cheile Madei             Comuna Balsa, satul Mada   10,00
2.522. Cheile Crivadiei           Comuna Banita, 
                      satul Crivadia        10,00
2.523. Dealul si Pestera Bolii       Comuna Banita        10,00
2.524. Arboretumul Simeria         Orasul Simeria        70,00
2.525. Codrii seculari pe Valea       Comuna Batrana       139,30
    Dobrisoarei si Prisloapei
2.526. Padurea Pojoga            Comuna Zam, 
                      satul Pojoga         20,00
2.527. Calcarele de la Godinesti      Comuna Zam, 
                      satul Godinesti        6,00
2.528. Cheile Jietului           Orasul Petrila        10,00
2.529. Cheile Ribicioarei si Uibarestilor  Comuna Ribita        20,00
2.530. Cheile Cernei            Comuna Lunca Cernii de Jos  2,00
2.531. Cheile Taia             Orasul Petrila        2,00
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Bai    Comuna Geoagiu        8,00
2.533. Rezervatia Boholt          Comuna Soimus, 
                      satul Boholt         1,00
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus     Comuna Gurasada       50,00
2.535. Paleofauna reptiliana Tustea     Comuna Unirea, 
                      satul Tustea         0,50

                Judetul Iasi
2.536. Fanetele seculare Valea lui David  Comuna Letcani        46,36
2.537. Fagetul Secular Humosu        Comuna Siretel        73,30
2.538. Padurea Uricani           Comuna Miroslava, 
                      satul Uricani        68,00
2.539. Padurea Roscani           Comuna Trifesti       34,60
2.540. Padurea Catalina-Cotnari       Comuna Cotnari        7,60
2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea    Comuna Barnova        5,80
2.542. Bohotin - Pietrosu          Comuna Raducaneni, 
                      satul Bohotin         0,91
2.543. Poiana cu Schit           Comuna Grajduri        9,50
2.544. Poieni - Carbunariei         Comuna Schitu Duca      9,20
2.545. Padurea Frumusica          Comuna Madarjac       97,30
2.546. Padurea Tatarusi           Comuna Tatarusi       49,90
2.547. Pietrosu               Comuna Dobrovat       83,00
2.548. Padurea Icuseni           Comuna Victoria       11,60
2.549. Lunca Mircesti (Vasile Alecsandri)  Comuna Mircesti       26,30
2.550. Punctul fosilifer Baiceni      Comuna Cucuteni, 
                      satul Baiceni         3,23
2.551. Saraturile din Valea Ilenei     Comuna Dumesti        5,90
2.552. Prutetul Balalau           Comuna Probota        24,89
2.553. Balta Teiva Visina          Comuna Popricani       6,90
2.554. Cotul Bran pe Raul Prut       Comuna Golaiesti, 
                      satul Bran          10,00
2.555. Cotul Salageni            Comuna Grozesti        5,81
2.556. Raul Prut              Comunele Bivolari,    4.316,00  
                      Trifesti, Godinesti, 
                      Probota, Tutora,
                      Prisacani, Gorban
2.557. Acumularea Chirita          Comuna Holboca        78,00
2.558. Acumularea Parcovaci         Orasul Harlau        50,00
2.559. Padurea Dancu-Iasi          Comuna Holboca        10,80

              Judetul Ilfov
2.560. Lacul Snagov             Comuna Snagov        100,00
2.561. Padurea Snagov            Comuna Snagov        10,00

              Judetul Maramures
2.562. Izvorul Batrana PN-G         Comuna Moisei        (0,50)
2.563. Pietrosul Mare PN-G         Orasul Borsa       (3.300,00)
2.564. Lacul Albastru            Orasul Baia Sprie       0,50
2.565. Rezervatia fosilifera Chiuzbaia   Orasul Baia Sprie, 
                      localitatea Chiuzbaia    50,00
2.566. Pestera Valenii Somcutei       Comuna Somcuta Mare      5,00
2.567. Pestera cu Oase           Comuna Baiut         0,50
2.568. Lacul Morarenilor          Comuna Ocna Sugatag,
                      satul Breb          20,00
2.569. Stancariile Salhoi-Zambroslavele   Orasul Borsa         5,00
2.570. Mlastina Poiana Brazilor       Comuna Sapanta        3,00
2.571. Mlastinile Vlaschinescu       Municipiul Baia Mare     3,00
2.572. Taul lui Dumitru           Municipiul Baia Mare,
                      satul Firiza         3,00
2.573. Padurea Ronisoara          Comuna Rona de Sus      62,00
2.574. Padurea Craiasa           Comuna Ocna Sugatag     44,00
2.575. Padurea Bavna            Comuna Satulung, satul    26,00
                      Fersig si comuna Miresu 
                      Mare
2.576. Padurea de larice Costui       Comuna Rona de Sus      0,70
2.577. Creasta Cocosului          Comuna Desesti, 
                      satul Mara          50,00
2.578. Cheile Tatarului           Comuna Desesti, 
                      satul Mara          15,00
2.579. Cheile Babei             Comuna Coroieni, 
                      satul Beba          15,00
2.580. Cornu Nedeii - Ciungii Balasinii   Orasul Borsa        800,00
2.581. Arboretul de castan comestibil    Municipiul Baia Mare    500,00
    de la Baia Mare
2.582. Pestera si izbucul Izvorul      Comuna Sacel        100,00
    Albastru al Izei
2.583. Cheile Lapusului           Orasul Targu Lapus     25,00 km
    (intre Groapele si Impreunaturi)
2.584. Padurea cu pini Comja        Orasul Seini         0,50
2.585. Arcer - Tibles Bran         Comuna Suciu de Sus, 
                      satul Grosii Tiblesului   150,00
2.586. Varful Farcau - lacul Vinderelu -  Comuna Repedea       100,00
    Varful Mihailescu
2.587. Pestera Boiu Mare          Comuna Boiu Mare       0,50
2.588. Poiana cu narcise Tomnatec -     Comuna Repedea       100,00
    Sehleanu
2.589. Piatra Rea              Orasul Borsa         50,00
2.590. Mlastina Iezerul Mare        Comuna Desesti        5,00
2.591. Coloanele de la Limpedea       Municipiul Baia Mare     3,00
2.592. Rozeta de piatra Ilba        Comuna Cicarlau, 
                      satul Ilba          0,50
2.593. Dealul Solovan            Municipiul Sighetu 
                      Marmatiei           1,02
2.594. Mlastina Taul Negru         Comuna Baiut, 
                      satul Strambu-Baiut      1,00

                Judetul Mehedinti
2.595. Pestera Epuran            Comuna Ciresu, 
                      satul Jupanesti        1,00
2.596. Izvorul si stancariile de la Camana Comuna Podeni        25,00
2.597. Gura Vaii-Varciorova PN-D      Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea    (305,00)
                      Gura Vaii
2.598. Valea Oglanicului          Comuna Breznita-Ocol    150,00
2.599. Lunca Vanjului            Orasul Vanju Mare      14,00
2.600. Padurea de liliac Ponoarele     Comuna Ponoarele       20,00
2.601. Tufarisurile mediteraneene      Comuna Isverna        10,00
    de la Isverna 
2.602. Varful lui Stan PN-B         Comuna Isverna       (120,00)
2.603. Valea Tesna PN-B           Comuna Balta        (160,00)
2.604. Padurea Borovat           Comuna Balvanesti      30,00
2.605. Padurea Bunget            Comuna Burila Mare      18,20
2.606. Padurea Draghiceanu         Comuna Obarsia-Closani    60,00
2.607. Dealul Duhovnei           Comuna Ilovita        50,00
2.608. Dealul Varanic            Comuna Breznita-Ocol    350,00
2.609. Cazanele Mari si Cazanele Mici PN-D Comuna Dubova       (215,00)
2.610. Locul fosilifer Svinita PN-D     Comuna Svinita       (95,00)
2.611. Locul fosilifer Bahna PN-D      Comuna Ilovita       (10,00)
2.612. Padurea Starmina           Comuna Hinova        100,30
2.613. Complexul carstic de la Ponoarele  Comuna Ponoarele      100,00
2.614. Peretii calcarosi de la       Comuna Balta         60,00
    Izvoarele Cosustei
2.615. Cheile Cosustei           Comuna Balta         50,00
2.616. Cornetul Babelor si Cerboanei    Comuna Balta         40,00
2.617. Cornetul Piatra Incalecata      Comuna Isverna        12,00
2.618. Cheile Topolnitei si         Comuna Ciresu        60,00
    Pestera Topolnitei
2.619. Cornetul Baltii           Comuna Balta         30,00
2.620. Cornetul Vaii si Valea Manastirii  Orasul Baia de Arama     40,00
2.621. Locul fosilifer Malovat       Comuna Malovat        6,00
2.622. Cracul Gaioara PN-D         Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (5,00)
                      Gura Vaii
2.623. Tufarisurile mediteraneene      Comuna Obarsia-Closani    60,00
    Cornetul Obarsia-Closani
2.624. Cracul Crucii PN-D          Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (2,00)
                      Gura Vaii
2.625. Fata Virului PN-D          Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (6,00)
                      Varciorova
2.626. Locul fosilifer Pietrele Rosii    Comuna Husnicioara      1,00

                Judetul Mures
2.627. Rezervatia de bujori Zau de Campie  Comuna Zau de Campie     3,10
2.628. Padurea Mociar            Comuna Solovastru      48,00
2.629. Padurea Sabed            Comuna Ceuasu de Campie   59,00
2.630. Rezervatia cu lalea pestrita     Comuna Brancovenesti     2,50
    Valenii de Mures
2.631. Lacul Faragau            Comuna Faragau        35,00
2.632. Rezervatia de stejar pufos      Municipiul Sighisoara    11,90
2.633. Molidul de rezonanta din       Comuna Gurghiu        77,80
    padurea Lapusna
2.634. Arboretul cu Chamaecyparis      Comuna Sangiorgiu de 
    lawsoniana              Padure            5,80
    
2.635. Stejarii seculari de la Breite    Municipiul Sighisoara    70,00
2.636. Lacul Ursu si arboretele       Orasul Sovata        79,00
    de pe saraturi
2.637. Poiana cu narcise Gurghiu      Comuna Gurghiu        3,00
2.638. Defileul Deda-Toplita        Comunele Deda si 
                      Stanceni         6.000,00
2.639. Defileul Muresului          Comunele Lunca Bradului 
                      si Rastolnita       7.733,00
2.640. Stejarii seculari de la       Comuna Sangiorgiu 
    Sangiorgiu de Mures         de Mures           0,10

               Judetul Neamt
2.641. Polita cu Crini PN-J         Comuna Ceahlau       (370,00)
2.642. Cascada Duruitoarea PN-J       Comuna Ceahlau        (1,00)
2.643. Cheile Bicazului PN-I        Comuna Bicaz-Chei    (11.600,00)
2.644. Stanca Serbesti           Comuna Stefan cel Mare    5,00
2.645. Rezervatia forestiera Dobreni    Comuna Dobreni        37,00
2.646. Piatra Teiului            Comuna Poiana Teiului     0,20
2.647. Pestera Tosorog           Comuna Bicazul Ardelean    0,10
2.648. Pestera Munticelu          Comuna Bicazul Ardelean    1,00
2.649. Dealul Vulpii-Botoaia        Municipiul Piatra-Neamt    2,00
    (Ochiul de Stepa)
2.650. Padurea Gosman            Comuna Tarcau        175,00
2.651. Locul fosilifer Cozla        Municipiul Piatra-Neamt   10,00
2.652. Cheile Sugaului           Comuna Bicaz-Chei      90,00
2.653. Locul fosilifer Cernegura      Municipiul Piatra-Neamt   198,20
2.654. Locul fosilifer Pietricica      Municipiul Piatra-Neamt   39,50
2.655. Locul fosilifer Agircia       Municipiul Piatra-Neamt    1,00
2.656. Codrii de Arama           Comuna Agapia         7,00
2.657. Codrii de Argint           Comuna Agapia         2,00
2.658. Rezervatia de Zimbri - Neamt     Comuna Vanatori-Neamt  11.500,00
2.659. Rezervatia forestiera Pangarati   Comuna Pangarati       2,00
2.660. Paraul Borcuta            Comuna Borca         1,20
2.661. Lacul Izvorul Muntelui        Orasul Bicaz        150,00
2.662. Rezervatia faunistica Brates     Comuna Tarcau        30,70
2.663. Rezervatia faunistica Borca     Comuna Borca        357,00

                 Judetul Olt
2.664. Padurea Seaca Optasani        Comuna Spineni, 
                      satul Optasani       135,00
2.665. Padurea Branistea Catarilor     Comunele Obarsia si 
                      Stefan cel Mare       301,30
2.666. Padurea Calugareasca         Comuna Radomiresti, 
                      satul Craciunel       40,00
2.667. Casa Padurii din Padurea Potelu   Comuna Ianca         1,50
2.668. Rezervatia de bujori a Academiei   Comuna Stoicanesti      54,90
2.669. Rezervatia de arborete de garnita  Comuna Poboru        121,00

                Judetul Prahova
2.670. Muntele de Sare Slanic Prahova    Orasul Slanic         2,00
2.671. Locul fosilifer Plaiul Hotilor    Orasul Sinaia         6,00
2.672. Abruptul Prahovean Bucegi PN-H    Orasele Busteni si 
                      Sinaia          (3.478,00)
2.673. Muntii Coltii lui Barbes PN-H    Orasul Sinaia      (1.513,00)
2.674. Tigaile din Ciucas          Comuna Maneciu, 
                      satul Cheia          3,00
2.675. Arinisul de la Sinaia-Cumpatul    Orasul Sinaia        32,10

               Judetul Satu Mare
2.676. Padurea Urziceni           Comuna Urziceni       38,00
2.677. Dunele de nisip Foieni        Comuna Foieni        10,00
2.678. Tinoavele din Muntii Oas       Comuna Camarzana       1,00
2.679. Mlastina Vermes           Comuna Sanislau       10,00
2.680. Cursul inferior al Raului Tur    Comuna Calinesti-Oas    43,00 km
2.681. Padurea Runc             Comuna Pomi, 
                      satul Borlesti        68,50

               Judetul Salaj
2.682. Gradina Zmeilor           Comuna Balan, 
                      satul Galgau Almasului    3,00
2.683. Pietrele Mosu si Baba        Comuna Napradea, 
                      satul Somes Guruslau     0,20
2.684. Poiana cu narcise de la Racas-Hida  Comuna Hida, satul Racas   1,50
2.685. Calcarele de Rona          Orasul Jibou, 
                      localitatea Rona       0,50
2.686. Balta Cehei             Orasul Simleu Silvaniei,
                      localitatea Cehei      18,20
2.687. Lunca cu lalea pestrita -      Orasul Cehu Silvaniei    10,00
    Valea Salajului
2.688. Rezervatia peisagistica       Comuna Babeni, satul Clit  16,00
    Stana Clitului
2.689. Gresiile de pe Stanca Dracului    Comuna Hida          1,00
2.690. Rezervatia peisagistica Tusa-Barcau Comuna Sag, satul Tusa    15,00
2.691. Mlastina de la Iaz          Comuna Plopis, 
                      satul Iaz          10,00
2.692. Padurea "La Castani"         Comuna Ileanda,
                      satul Rogna          7,80
2.693. Stejarisul Panic           Comuna Hereclean, 
                      satul Panic          2,20
2.694. Stejarisul de balta Panic      Comuna Hereclean,
                      satul Panic          1,70

                 Judetul Sibiu
2.695. Lacul fara fund Ocna Sibiului    Orasul Ocna Sibiului     0,20
2.696. Calcarele eocene de la        Comuna Turnu Rosu      60,00
    Turnu Rosu - Porcesti
2.697. Calcarele cu hippuriti de la     Orasul Cisnadie,       1,00
    Cisnadioara             localitatea Cisnadioara
2.698. Dealul Zackel            Municipiul Sibiu, 
                      comuna Slimnic        11,00
2.699. Suvara Sasilor            Orasul Talmaciu       20,00
2.700. Canionul Mihaileni          Comuna Mihaileni       16,00
2.701. Valea Balii             Comuna Cartisoara      180,00
2.702. Vulcanii Noroiosi Hasag       Comuna Loamnes, 
                       satul Hasag         1,00
2.703. La Grumaji              Comuna Jina          2,00
2.704. Pintenul din coasta Jinei      Comuna Jina          2,00
2.705. Iezerele Cindrelului         Comuna Gura Raului     609,60
2.706. Parcul Natural Dumbrava Sibiului   Municipiul Sibiu      993,00
2.707. Parcul Natural Cindrel        Comuna Jina        9.873,00
2.708. Masa Jidovului            Comuna Jina          2,00
2.709. Golul Alpin al Muntilor       Comuna Arpasu de Jos   6.989,20
    Fagaras intre Podragu - Suru     si orasul Avrig 

                Judetul Suceava
2.710. Doisprezece Apostoli PN-K      Comuna Dorna Candrenilor  (200,00)
2.711. Rezervatia Bila-Lala PN-G      Comuna Carlibaba      (325,10)
2.712. Moara Dracului            Municipiul Campulung
                      Moldovenesc          1,30
2.713. Piatra Tibaului           Comuna Carlibaba       20,30
2.714. Piatra Buhei             Municipiul Campulung
                      Moldovenesc          2,00
2.715. Tinovul Poiana Stampei        Comuna Poiana Stampei    681,80
2.716. Fanatele montane Todirescu      Municipiul Campulung 
                      Moldovenesc         44,30
2.717. Tinovul Sarul Dornei         Comuna Sarul Dornei     36,00
2.718. Fanatele seculare Ponoare      Comuna Bosanci        24,50
2.719. Fanatele seculare Frumoasa      Comuna Moara         9,50
2.720. Tinovul Gaina - Lucina        Comuna Moldova-Sulita     1,00
2.721. Padurea (Quercetumul) Crujana    Comuna Patrauti       39,40
2.722. Pietrele Doamnei           Municipiul Campulung 
                      Moldovenesc         253,00
2.723. Codrul Secular Slatioara       Comuna Stulpicani, 
                      satul Slatioara      1.064,20
2.724. Codrul Secular Giumalau       Comuna Pojorata       309,50
2.725. Rachitisul Mare           Comuna Moldova-Sulita    116,40
2.726. Fagetul Dragomirna          Comuna Mitocul 
                      Dragomirnei         134,80
2.727. Padurea Zamostea - Lunca       Comuna Zamostea       107,60
2.728. Cheile Zugrenilor          Orasul Vatra Dornei     150,10
2.729. Cheile Lucavei            Comuna Moldova-Sulita    24,30
2.730. Jnepenisul cu Pinus         Orasul Vatra Dornei    (384,20)
    cembra-Calimani PN-K
2.731. Piatra Pinului si Piatra Soimului  Orasul Gura Humorului     0,50
2.732. Clipa de calcare triasice      Comuna Breaza         0,10
    Paraul Cailor
2.733. Stratele cu Aptychus de la Pojorata Comuna Fundu Moldovei     1,00
2.734. Fanatele seculare de la Calafindesti Comuna Calafindesti     17,30

                Judetul Timis
2.735. Padurea Cenad            Comuna Cenad        279,20
2.736. Lunca Poganisului          Comunele Tormac si 
                      Sacosu Turcesc        75,50
2.737. Movila Sisitak            Comuna Sanpetru Mare     0,50
2.738. Arboretumul Bazos          Comuna Remetea Mare     60,00
2.739. Locul fosilifer Radmanesti      Comuna Bara          4,00
2.740. Mlastinile Satchinez         Comuna Satchinez      236,00
2.741. Padurea Bistra            Comuna Ghiroda        19,90
2.742. Beba Veche              Comuna Beba Veche,
                      satul Pordeanu      2.187,00
2.743. Mlastinile Murani          Comuna Pischia, 
                      satul Murani        200,00
2.744. Insula Mare Cenad          Comuna Cenad         3,00
2.745. Insula Igris             Comuna Sanpetru Mare     3,00
2.746. Saraturile Dinias          Comuna Peciu Nou       4,00
2.747. Pajistea cu narcise Batesti     Orasul Faget         20,00
2.748. Lacul Surduc             Comuna Fardea        362,00

                Judetul Tulcea
2.749. Saraturile Murighiol DD-A      Comuna Murighiol      (87,00)
2.750. Rosca - Buhaiova DD-A        Comuna Chilia Veche   (9.625,00)
2.751. Padurea Letea DD-A          Comuna C.A. Rosetti   (2.825,00)
2.752. Grindul si Lacul Raducu DD-A     Comuna C.A. Rosetti   (2.500,00)
2.753. Lacul Nebunu DD-A          Comuna Pardina       (115,00)
2.754. Complexul Vatafu - Lungulet DD-A   Orasul Sulina      (1.625,00)
2.755. Padurea Caraorman DD-A        Comuna Crisan      (2.250,00)
2.756. Arinisul Erenciuc DD-A        Comuna Sfantu Gheorghe   (50,00)
2.757. Insula Popina DD-A          Comuna Sarichioi      (98,00)
2.758. Complexul Sacalin Zatoane DD-A    Comuna Sfantu Gheorghe (21.410,00)
2.759. Complexul Periteasca - Leahova DD-A Comunele Jurilovca si
                      Murighiol        (4.125,00)
2.760. Capul Dolosman DD-A         Comuna Jurilovca      (125,00)
2.761. Lacul Potcoava DD-A         Comuna Sfantu Gheorghe   (652,00)
2.762. Lacul Belciug DD-A          Comuna Sfantu Gheorghe   (110,00)
2.763. Lacul Rotundu DD-A          Orasul Isaccea       (228,00)
2.764. Padurea Valea Fagilor PN-P      Comuna Luncavita      (154,00)
2.765. Rezervatia Naturala Dealul Bujorului Orasul Babadag        50,80
2.766. Rezervatia de liliac Valea Oilor   Orasul Babadag        0,35
2.767. Rezervatia de liliac Fantana Mare  Comuna Ciucurova, 
                      satul Fantana Mare      0,30
2.768. Varful Secarul            Comuna Ciucurova, 
                      satul Atmagea        34,50
2.769. Rezervatia botanica Korum Tarla   Orasul Babadag        2,00
2.770. Locul fosilifer Dealul Bujoarele   Comuna Turcoaia        8,00
2.771. Rezervatia Geologica Agighiol    Comuna Valea Nucarilor, 
                      satul Agighiol        9,70
2.772. Padurea Niculitel          Comuna Niculitel       11,00

               Judetul Vaslui
2.773. Locul fosilifer Malusteni      Comuna Malusteni       10,00
2.774. Locul fosilifer Nisiparia Hulubat  Municipiul Vaslui       2,50
2.775. Movila lui Burcel          Comuna Miclesti       12,00
2.776. Tanacu - Coasta Rupturile      Comuna Tanacu         6,00
2.777. Padurea Badeana           Comuna Tutova        126,70
2.778. Padurea Harboanca          Comuna Stefan cel Mare    43,10
2.779. Padurea Balteni           Comuna Balteni        22,00
2.780. Faneata de la Glodeni        Orasul Negresti,
                      satul Glodeni         6,00

                Judetul Valcea
2.781. Piramidele din Valea Stancioiului  Municipiul Ramnicu Valcea, 
                      comuna Goranu        12,00
2.782. Piramidele de la Slatioara      Comunele Slatioara 
                      si Stroesti         10,50
2.783. Pestera Caprelor           Orasul Baile Olanesti     0,50
2.784. Avenul Piciorul Boului        Comuna Caineni        0,10
2.785. Pestera Liliecilor          Comuna Costesti        1,00
2.786. Pestera Munteanu - Murgoci      Orasul Olanesti        1,00
2.787. Pestera Pagodelor          Orasul Olanesti        0,30
2.788. Pestera Rac             Orasul Olanesti        0,20
2.789. Pestera Valea Bistrita        Orasul Olanesti        0,25
2.790. Pestera cu Lac            Orasul Olanesti        0,10
2.791. Pestera cu Perle           Orasul Olanesti        0,50
2.792. Pestera Arnautilor          Orasul Olanesti        0,40
2.793. Pestera Clopot            Orasul Olanesti        0,10
2.794. Jnepenisul Stricatul         Comuna Voineasa       15,00
2.795. Mlastina Mosoroasa          Orasul Olanesti        0,25
2.796. Padurea Tisa Mare          Comuna Lungesti       50,00
2.797. Padurea Silea            Comuna Lungesti, 
                      satul Fumureni        25,00
2.798. Padurea Calinesti - Brezoi      Orasul Brezoi        200,00
2.799. Caldarea Galcescu          Comuna Voineasa       200,00
2.800. Rezervatia Miru-Bora         Comuna Voineasa       25,00
2.801. Rezervatia Ocnele Mari        Orasul Ocnele Mari      15,00
2.802. Rezervatia Radita - Manzu      Orasul Olanesti       10,00
2.803. Iezerul Latorita           Comuna Malaia        10,00
2.804. Muntele Stogu            Orasul Olanesti       10,00
2.805. Padurea Latorita           Comuna Malaia         7,10
2.806. Rezervatia Sterpu-Dealul Negru    Comuna Voineasa        5,00
2.807. Rezervatia Cristesti         Comuna Voineasa        3,00
2.808. Padurea Valea Cheii         Orasul Olanesti        1,50
2.809. Rezervatia paleontologica Golesti  Comuna Golesti        10,00

              Judetul Vrancea
2.810. Caldarile Zabalei -         Comuna Naruja        350,00
    Zarna Mica - Raoaza
2.811. Focul Viu de la Andreiasu de Jos   Comuna Andreiasu de Jos   12,00
2.812. Muntele Goru             Comuna Naruja        388,10
2.813. Lacul Negru - Cheile Narujei I    Comuna Nistoresti      20,00
2.814. Padurea Verdele - Cheile Narujei II Comuna Nistoresti      250,00
2.815. Padurea Cenaru            Comuna Andreiasu de Jos   383,20
2.816. Padurea Lepsa-Zboina         Comuna Tulnici, 
                      satul Lepsa         210,70
2.817. Padurea Schitu-Dalhauti       Comuna Carligele      188,20
2.818. Cascada Misina            Comuna Nistoresti      183,50
2.819. Groapa cu Pini            Comuna Tulnici        11,10
2.820. Padurea Reghiu - Scruntaru      Comuna Reghiu        95,70
2.821. Rapa Rosie - Dealul Morii      Comuna Tulnici        49,60
2.822. Stramtura - Coza           Comuna Tulnici        15,00
2.823. Rezervatia Algheanu         Comuna Vrancioaia      10,00
2.824. Cascada Putnei            Comuna Tulnici, 
                      satul Lepsa         10,00
2.825. Paraul Bozu             Comuna Valea Sarii,
                      satul Prisaca         5,00
2.826. Valea Tisitei            Comuna Tulnici       307,00
2.827. Lunca Siretului           Municipiul Focsani     388,40
-------------------------------------------------------------------------------

       II. GRUPAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA TERITORIALA
        A ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NATIONAL
  1.0. Carpatii si Subcarpatii Orientali
  1.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Simbolul    Denumirea            Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 G   Rodna             Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava
 H   Bucegi             Arges, Dambovita, Brasov, Prahova
 I   Cheile Bicazului-Hasmas    Neamt, Harghita 
 J   Ceahlau            Neamt
 K   Calimani            Suceava, Mures, Bistrita-Nasaud
-------------------------------------------------------------------------------
  1.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Neamt, Harghita, Bacau, Covasna, 
  Brasov, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita
-------------------------------------------------------------------------------
  2.0. Carpatii Meridionali si Subcarpatii Getici
  2.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul      Denumirea            Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 B   Domogled-Valea Cernei        Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
 C   Retezat               Hunedoara
 L   Cozia                Valcea
 M   Piatra Craiului           Arges, Brasov
 N   Gradistea Muncelului-Cioclovina   Hunedoara
-------------------------------------------------------------------------------
  2.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Arges, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Sibiu, Timis, Valcea
-------------------------------------------------------------------------------
  3.0. Muntii si dealurile Banatului
  3.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
------------------------------------------------------------------------------- 
 Simbolul       Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  D   Portile de Fier           Caras-Severin, Mehedinti
  E   Cheile Nerei-Beusnita        Caras-Severin  
  O   Semenic-Cheile Carasului      Caras-Severin
-------------------------------------------------------------------------------
  3.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
               Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Caras-Severin, Mehedinti
-------------------------------------------------------------------------------
  4.0. Muntii Apuseni si Dealurile Crisanei
  4.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul         Denumirea        Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  F   Muntii Apuseni         Alba, Arad, Bihor, Cluj
-------------------------------------------------------------------------------
  4.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Salaj
-------------------------------------------------------------------------------
  5.0. Dealurile Clujului
  
  5.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  5.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Cluj, Mures
-------------------------------------------------------------------------------
  6.0. Podisul Somesan
  6.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  6.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Maramures, Salaj
-------------------------------------------------------------------------------
  7.0. Podisul Sucevei si Campia Moldovei
  7.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  7.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Botosani, Iasi, Suceava
-------------------------------------------------------------------------------
  8.0. Podisul Barladului
  8.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  8.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Iasi, Galati, Neamt, Vaslui
-------------------------------------------------------------------------------
  9.0. Podisul Dobrogei
  9.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul         Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  P   Muntii Macinului               Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  9.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Constanta, Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  10.0. Campia Careilor
  10.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  10.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Bihor, Satu Mare
-------------------------------------------------------------------------------
  11.0. Campia Muresului si Timisului
  11.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  11.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Arad, Timis
-------------------------------------------------------------------------------
  12.0. Campia Vlasiei
  12.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  12.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Dambovita, Giurgiu, Ilfov
-------------------------------------------------------------------------------
  13.0. Lunca Dunarii
  13.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul     Denumirea           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  R    Balta Mica a Brailei         Braila
-------------------------------------------------------------------------------
  13.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 Braila, Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman
-------------------------------------------------------------------------------
  14.0 Delta Dunarii
  14.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul        Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  A  Delta Dunarii              Constanta, Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  NOTA:
  Gruparea geografica a zonelor naturale protejate cuprinsa in prezenta anexa
  se regaseste in anexa nr. II.


[...]

ANEXA 3

I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAȚIONAL (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAȚIONALĂ EXCEPȚIONALĂ)

[...]


Sursă: Repertoriul legislației României
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts