Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

Piotr Szucki 11.2013
 

Materiały do bibliografii turystyki narciarskiej (1945–2013)

[Tymczasowa wersja robocza]

Wykaz obejmuje wydawnictwa zwarte, periodyki i niektóre materiały ulotne wydane w Polsce w latach 1945–2013 dotyczące głównie turystyki narciarskiej i po części tematów pokrewnych (turystyka zimowa, lawiny, skialpinizm). W zestawieniu nie ujęto większości opracowań traktujących tylko w niewielkim zakresie o turystyce narciarskiej (np. przewodników i informatorów), referatów i innych materiałów seminaryjnych, katalogów wystaw, komunikatów przedsezonowych, programów i regulaminów imprez, sprawozdań itp. oraz artykułów z wydawnictw ciągłych, prac zbiorowych i internetu. Spis poniższy nie jest – oczywiście – kompletny, ale zapewne zawiera najbardziej istotne opracowania traktujące o turystyce narciarskiej opublikowane po II wojnie światowej. W poszczególnych działach zastosowano układ chronologiczny. Niektóre opisy nie są pełne lub mogą zawierać nieścisłości, bowiem nie do wszystkich pozycji udało się dotrzeć. Opis bibliograficzny przedstawiony jest w formie uproszczonej, mającej jednak tę zaletę, że jest ona zrozumiała dla każdego czytelnika i pozwala bez problemów korzystać z zawartości opracowania osobom nie mającym na co dzień styczności z bibliografiami sensu stricto. Wykaz powstał przede wszystkim na podstawie zbiorów prywatnych autora, a w kwerendzie bibliotecznej wspomagali go Wojciech Biedrzycki, Edmund Brzozowski i Małgorzata Szczepańska, za co autor składa szanownemu koleżeństwu serdeczne podziękowanie.


Książki i inne wydawnictwa zwarte

# Tadeusz Zwoliński, Tatry i Zakopane w zimie. Krótki przewodnik narciarski po Zakopanem, jego okolicy i Tatrach w obrębie granic Polski, Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione, Nakładem Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji oraz Polsk. Archiwum Fotografii Krajoznawczej i Dokumentarnej, Warszawa–Zakopane 1946, ss. 112.

# Józef Bieniasz, Lawina idzie. Powieść sportowo-turystyczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1947, ss. 179.

# Zbigniew Korosadowicz, Tatry w śniegu. Mapa narciarska północnych stoków Tatr, Wydawnictwo Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji, Warszawa 1947.

# Przewodnik narciarski po Karkonoszach i Górach Izerskich, Nakładem Dolnośląskiej Spółdzielni Turystycznej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, b.r. [1947], ss. 80.

# Ilustrowany Kalendarz Narciarski. Rok wydawnictwa 15, P.Z.N., Kraków 1949, ss. 149.

# Informator dla narciarzy, (oprac. Polski Związek Narciarski), Polskie Biuro Podróży „Orbis”, Kraków 1950, ss. 48

# Zbigniew Korosadowicz, Tatry Polskie i Zakopane w zimie, Wyd. „Hermes”, Łódź 1950. Wyd. 2. Narciarska mapa perspektywiczna.

# Daniel Gołogórski, Rabka. Zima w Gorcach, Warszawskie Spółdzielnie Wydawnicze. Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXII.

# Szczyrk. Sezon zimowy, (tekst: zespół redakcyjny), Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych, Nakładem Warszawskich Spółdzielni Wydawniczych: Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXIII.

# Wisła. Zima w Beskidzie Śląskim, (tekst: zespół redakcyjny), Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych, Nakładem Warszawskich Spółdzielni Wydawniczych: Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXIV.

# Zima w Pieninach i Beskidzie Sądeckim, (tekst: zespół redakcyjny), Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych, Nakładem Warszawskich Spółdzielni Wydawniczych: Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXV.

# Daniel Gołogórski, Krynica. Sezon zimowy, Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych, Nakładem Warszawskich Spółdzielni Wydawniczych: Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXVI.

# Witold Paryski (tekst), Tatry w zimie. Zakopane, Warszawskie Spółdzielnie Wydawnicze. Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXVII.

# Marian Sobański, Szklarska Poręba. Zima w Karkonoszach, Warszawskie Spółdzielnie Wydawnicze. Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXVIII.

# Marian Sobański, Karpacz. Zima w Karkonoszach, Warszawskie Spółdzielnie Wydawnicze. Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, b.m. [Warszawa], 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Krajoznawcza”; t. XXIX.

# A.[leksander] Schiele [inż.] (tekst), Zima w górach. Poradnik wczasowy, [na okładce: Zima w górach. Poradnik narciarski], Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych, Nakładem Spółdzielczego Instytutu Wydawniczego „Kraj” z O. U. w Warszawie, 1950, ss. 8. „Popularna Biblioteka Wczasowa”, t. XXXV.

# Na nartach. Poradnik turysty narciarza, [na okładce: Na nartach. Poradnik turystyczno narciarski], (opracował zespół autorów), Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1951, ss. 168. Z regulaminem odznak i kalendarzem, odpowiednik kalendarzy PZN.

# Tadeusz Zwoliński (oprac.), Zima w Tatrach. Według przewodników: „Szlaki narciarskie Tatr Polskich” – J. Oppenheima oraz „Tatry i Zakopane w zimie” – T. Zwolińskiego, Komisja Narciarska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1951, ss. 132.

# I Ogólnopolski Raid Narciarski PTTK, 7–10 luty 1952, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa, b.r. [1952], ss. 28.

# Na nartach przez Beskidy, Gorce i Tatry, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1952, k. 24 nlb. [Dotyczy Pierwszego Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego w PTTK w lutym 1952 r.].

# Górska i nizinna odznaka narciarska PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej, Sport i Turystyka, Warszawa 1953. ss. 80.

# Jerzy Ustupski, Poradnik turysty narciarza, Spółdzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa 1953, ss. 72.

# Przewodnik po terenach i trasach II raidu narciarskiego PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej, Kraków 1953, ss. 84.

# Franciszek Ksawery Sawicki, Wycieczki narciarskie w okolice Warszawy, Sport i Turystyka, Warszawa 1953, ss. 32.

# Tadeusz Zwoliński (oprac.), Zima w Tatrach. Według przewodników: „Szlaki narciarskie Tatr Polskich” – J. Oppenheima oraz „Tatry i Zakopane w zimie” – T. Zwolińskiego, Komisja Narciarska Polskiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 176.

# Marian Tadeusz Bielecki, Beskid Śląski i Mały. Tereny narciarskie, [na okładce: Beskid Śląski i Mały. Przewodnik narciarski], Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 64. [„Biblioteka Narciarza”]. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# S. Czarnecki, J. Rusiecki, Beskid Sądecki i Pieniny, [na okładce: Beskid Sądecki i Pieniny. Przewodnik narciarski], Spółdzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa 1953, ss. 56. [„Biblioteka Narciarza”]. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Władysław Krygowski, Beskid Wysoki. Przewodnik narciarski, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 40. „Biblioteka Narciarza”. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Władysław Kukla, Pojezierze Kaszubskie. Przewodnik narciarski, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 32. „Biblioteka Narciarza”. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Stanisław Pagaczewski, Gorce i Beskid Wyspowy. Przewodnik narciarski, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 40. „Biblioteka Narciarza”. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Wojciech Walczak, Sudety. Przewodnik narciarski, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa 1953, ss. 40. „Biblioteka Narciarza”. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Stanisław Czarnocki, Góry Świętokrzyskie. Przewodnik narciarski, Spółdzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa 1954, ss. 32. [„Biblioteka Narciarza”]. Na okładce odznaki narciarskie PTTK.

# Marian Tadeusz Bielecki, Na nartach po Beskidach Zachodnich, Wydano na zlecenie Komitetu do Spraw Turystyki, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1955, ss. 60. „Wczasy Turystyczne”, nr 2.

# Tadeusz Steć, Na nartach przez Góry Izerskie i Karkonosze, Wydano na zlecenie Komitetu do Spraw Turystyki, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1955, ss. 29. „Wczasy Turystyczne”, nr 1.

# Paweł Czartoryski, Na nartach przez Bieszczady, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1956, ss. 88.

# M.[arian] Frühauf, J.[acek] Harmata, Z.[bigniew] Płonka, K.[onrad] Siermontowski, M.[arian] Sobański (zespół redakcyjny), 50 lat na nartach, Wydawnictwo Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, „Wspólna Sprawa” – Wydawnictwa Oświatowe, b.m. [Kraków–Warszawa], 1957, ss. 32.

# G.[rzegorz] Młodzikowski, J.[an] A.[ndrzej] Ziemilski (red.), Narciarstwo, Zarys encyklopedyczny, Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1957, ss. 751.

# Zygmunt Bukowiński et al. (oprac.), Na nartach w Sudety, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Wrocław, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Wrocław 1958, ss. 191.

# Mariusz Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy, wydanie trzecie, opracował, przypisami i notą edytorską zaopatrzył Witold H. Paryski, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1958, ss. 384.

# Commission du ski-tourisme de la Société chorographique et touristique. Ausschuss für Skitouristik der Polnischen Gesellschaft für Touiristik und Landeskunde, Komisja Turystyki Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Kraków 1959, ss. 26.

# Zbigniew Płonka, Studium zagospodarowania turystycznego województw krakowskiego i katowickiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego, Kraków 1959, ss. 112.

# Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej. Tatry, narty i ludzie, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1961, ss. 276.

# Zbigniew Płonka, Studium zagospodarowania narciarskiego regionu tatrzańskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego, Kraków 1962.

# Biały ślad, (opracował zespół pod kierownictwem Komisji Turystyki Narciarskiej), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej. Zarząd Główny PTTK, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1964, ss. 75.

# Wojciech Jaroszewski, Trasy narciarskie w północnej Suwalszczyźnie i Wzgórzach Szeskich, I Warszawski Okręg Polskiego Związku Narciarskiego, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1964, ss. 80.

# Jacek Harmata (redakcja i opracowanie całości), (opracował zespół autorów: Jacek Harmata, Władysław Lenkiewicz, Zbigniew Płonka, Andrzej Rozmarynowicz, Lidia Rzymkowska, Jerzy Turski, Zofia Węgrzyn, Kazimierz Zimnal), Białym śladem, Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1966, ss. 72. „Biblioteczka Turysty”, nr 2.

# Zbigniew Płonka (opracował), Wytyczne do działalności Straży Narciarskiej PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Narciarskiej, Kraków, październik 1967, [ukazało się w 1969 r.], ss. 24.

# Władysław Lenkiewicz, Andrzej Rozmarynowicz, Kodeks narciarski czyli narciarski savoir vivre, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1969, k. 40 nlb.

# Narciarskie odznaki turystyczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej, Sport i Turystyka, Warszawa 1970, ss. 140.

# Osmólski Krzysztof, Zarys historii turystyki narciarskiej, Komisja Turystyki Narciarskiej OM PTTK. Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich. Politechnika Warszawska, Warszawa 1970, ss. 14, maszynopis powielany.

# Jacek Harmata, Władysław Lenkiewicz, Vademecum turysty narciarza, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny, Warszawa 1971, ss. 134.

# Władysław Lenkiewicz, Andrzej Rozmarynowicz, Kodeks narciarski czyli narciarski savoir vivre, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1973, ss. 88.

# Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1973, ss. 346. Seria „Naookoło Świata”. Wydanie II, w I wydaniu z 1961 r. autorzy: Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński.

# Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej, Wydanie III poprawione i uzupełnione, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1976, ss. 364. Seria „Naookoło Świata”. W I wydaniu z 1961 r. autorzy: Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński.

# Zbigniew Korosadowicz, Tatry polskie i Zakopane. Przewodnik turystyczny. Lato i zima, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Zakopanem, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1977, ss. 207.

# Władysław Midowicz, Turystyczne trasy narciarskie Tatr Polskich. Przewodnik, [na okładce: Tatry. Turystyczne trasy narciarskie Tatr Polskich. Przewodnik], Wydano staraniem RD FZSMP Kraków–Śródmieście i Koła PTTK nr 96 przy „Prodlew” Kraków, Kraków 1977, ss. 56.

# Szkolenie przodowników turystyki narciarskiej (na podstawie „Wytycznych w sprawie systemu organizacyjnego kadry Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz zasad kształcenia” przyjętych uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 41/VIII/76 z dnia 27 marca 1976 r.), [na okładce: Przodownik turystyki narciarskiej], Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Kształcenia Kadr Turystycznych, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1978, ss. 30. Seria „Materiały szkoleniowe”, nr 11.

# Jerzy Kolankowski, Narty! Narty! Opowieści z białego szlaku, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1979, ss. 136. ISBN 83-10-07749-1.

# Tadeusz Łobożewicz, Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle badań śniegowych, Instytut Turystyki. Ośrodek Informacji Naukowej i Wydawnictw, Warszawa 1979, ss. 299.

# Kazimierz Masłowski, Na nartach biegowych i śladowych, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK. Redakcja Terenowa w Krakowie, Warszawa–Kraków 1980, ss. 48.

# Andrzej Pasek (koordynacja opracowania zbiorowego), Narciarskie odznaki turystyczne PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Narciarska. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK [Redakcja Terenowa w Krakowie], Warszawa–Kraków 1980, ss. 159.

# Grzegorz Baranowski, Elbląskie zimą, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1981, ss. 36.

# Andrzej Pasek (koordynacja opracowania zbiorowego), Narciarskie odznaki turystyczne PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Narciarska. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK [Redakcja Terenowa w Krakowie], Warszawa–Kraków 1981, ss. 159. Wyd. 2.

# Andrzej Matuszczyk, Wykaz wyciągów narciarskich, turystycznych szlaków narciarskich i tras zjazdowych w polskich górach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Narciarska ZG PTTK. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej ZG PTTK, Kraków listopad 1981, ss. 18.

# Kazimierz Masłowski, Na nartach biegowych i śladowych, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Kraków 1983, ss. 48. Wydanie drugie.

# Maciej Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego, Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Redakcja Wydawnictw Górskich i Narciarskich w Krakowie, Warszawa–Kraków 1983, ss. 168. ISBN 83-7005-031-X. Seria „Szlakiem wielkich ludzi, wydarzeń, zabytków kultury”. Dodruk w 1985 r.

# Jerzy Karpiński, Zarys historii turystyki narciarskiej (do roku 1939), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Narciarska, Kraków 1987, ss. 42.

# Zbigniew Korosadowicz, Tatry Polskie i Zakopane. Lato i zima. Przewodnik turystyczny, [na okładce: Tatry Polskie i Zakopane. Lato i zima. Przewodnik], Wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Zakopanem, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987, ss. 175. ISBN 83-217-2362-4.

# Marek Nowosad, Na nartach do Dąbrowy i Starego Gaju, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin, b.r. [1987], ss. 8. Seria „Udana sobota i niedziela”.

# Michał Rebajn, Reperacja, przygotowanie, smarowanie i konserwacja nart zjazdowych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Narciarska, Kraków 1987, ss. 18.

# Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, ss. 264. ISBN 83-203-2499-8. Wydanie IV. W I wydaniu z 1961 r. autorzy: Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński.

# Stefan Lenkiewicz [Władysław Lenkiewicz], Na nartach w Czarnohorze, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Kraków 1990, ss. 120. ISBN 83-7005-259-2.

# Władysław Lenkiewicz, Andrzej Rozmarynowicz, Kodeks narciarski czyli narciarski savoir-vivre, Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1990, ss. 72. ISBN 83-217-2733-6.

# Michał Rebajn, Narciarstwo wysokogórskie, b.w., b.m., 1990, ss. 74.

# Józef Oppenheim (napisał), Wanda Gentil-Tippenhauer (rysunki), Szlaki narciarskie Tatr Polskich i główne przejścia na południową stronę, Nakładem Polskiego Związku Narciarskiego, Kraków 1936, s. 112. „Przewodnik narciarski po Karpatach i Tatrach”, tom VI. Reprint: Oficyna Drukarska, Opole, b.r. [1991].

# Zenobiusz Pręgowski (zebrał i opracował), Złota księga narciarstwa polskiego. Karpaty Wschodnie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1992, ss. 454. ISBN 83-7005-344-0.

# Roman Janusiewicz (oprac. aut.), Karkonosze. Mapa zimowa. 1:50 000, Wydawnictwo Kartograficzne „Eko-Graf”, Wrocław 1994, 56 × 80 cm (po złożeniu 19 × 12 cm).

# Zenobiusz Pręgowski, Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1994, ss. 512. ISBN 83-7005-363-7.

# Wojciech Szatkowski, Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich, Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, Urząd Gminy Tatrzańskiej w Zakopanem, Zakopane, 1994, ss. 32.

# Maciej Pinkwart, Apoloniusz Rajwa, Tatry i okolice. (Polska i Słowacja). Przewodnik narciarski, Agencja Wydawnicza Interfart, Zakopane 1995, ss. 155. ISBN 83-901492-8-1.

# Jerzy W. Gajewski, Jerzy Karpiński, Władysław S. Lenkiewicz, Narty, narty, narty. Poradnik narciarski, Wydawnictwo PRO ARTIBUS, Kraków 1996, ss. 255. ISBN 83-902887-5-3.

# Konrad Ostańkowicz, Narciarstwo wędrówkowe na nartach śladowych. Poradnik, „Sudety”, Wrocław 1996, ss. 112. ISBN 83-85550-70-4.

# Roman Janusiewicz (oprac. aut.), Karkonosze. Mapa zimowa. 1:50 000, Wydawnictwo Kartograficzne „Eko-Graf”, Wrocław 1997, 55 × 78 cm (po złożeniu 19 × 11 cm). ISBN 83-8664500-8.

# Michał Siwicki (opracowanie autorskie i redakcyjne), Tatrzański Park Narodowy. Podhale od Witowa po Bukowinę Tatrzańską. Mapa zimowa. 1:25 000, Zakład Kartograficzny Sygnatura, Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, Warszawa – Zielona Góra – Zakopane 1999/2000, 82 × 120 cm (po złożeniu 25 × 13 cm). ISBN 83-87873-03-9.

# Tatrzański Park Narodowy. Turystyczna mapa zimowa. 1:30 000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 2000. ISBN 83-85832-15-7.

# Maryusz Zaruski (napisał) [przewodniczący Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrzańskiego], O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatry, Nakładem Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane 1912, ss. 16. Osobne odbicie z tomu XXXIII-go Pamiętnika Tow. Tatrz. Reprint: „Filar”, Kielce, b.r. [2002]. ISBN 83-88908-05-7.

# Jan Brylski, Dzieje turystyki narciarskiej w Beskidach Zachodnich. Wydano z okazji 100-lecia turystyki narciarskiej w Beskidach Zachodnich, b.w., Bielsko-Biała 2004, ss. 40.

# Jerzy Kapłon (red.), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2004, ss. 136. ISBN 83-89819-07-4.

# Karol Życzkowski, Józef Wala, Narciarstwo wysokogórskie w Polskich Tatrach Wysokich. Ski Touring in the Polish High Tatras with English Summary, Sklep Podróżnika, Warszawa 2004, ss. 214. ISBN 83-7136-037-1.

# Jan Czerwiński, Paweł Klimek, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Mały na nartach biegowych i tourowych, Bezdroża, Kraków 2004, ss. 77. ISBN 83-89676-28-1. „Seria z Falą. Dla Narciarzy Biegowych i Tourowych”, nr 3.

# Barbara Grzybowska, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Babia Góra na nartach biegowych i tourowych, Bezdroża, Kraków 2004, ss. 73. ISBN 83-89676-27-3. „Seria z Falą. Dla Narciarzy Biegowych i Tourowych”, nr 2.

# Paweł Klimek, Bieszczady, Beskid Niski na nartach biegowych i tourowych, Bezdroża, Kraków 2004, ss. 71. ISBN 83-89676-22-2. „Seria z Falą. Dla Narciarzy Biegowych i Tourowych”, nr 1.

# Sandra Nejranowska, Marcin Białka, Góry Izerskie, Karkonosze na nartach biegowych i tourowych, Bezdroża, Kraków 2004, ss. 77. ISBN 83-89676-23-0. „Seria z Falą. Dla Narciarzy Biegowych i Tourowych", nr 4.

# Wojciech Biedrzycki, Jan Ozaist (zespół redakcyjny), Na nartach przez Tatry. 50-lecie Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Kraków 2005, ss. 120. ISBN 83-89819-22-8.

# Marcin Kacperek, Kochaj śnieg – unikaj lawin, Freerajdy, Kraków, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, b.r. [2005], ss. 131 + VCD. ISBN 83-921901-0-6 (Freerajdy). ISBN 83-85832-60-2 (TPN).

# Zygmunt Skibicki, Szkoła turystyki narciarskiej czyli biała radość bez szaleństwa, Dystrybucja BeR Wydawnictwo Skibicki, Pelplin 2005, ss. 304. ISBN 83-920923-3-3. Seria „Poznaj Świat”.

# Jerzy Kapłon (red.), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2006, ss. 136. ISBN 83-89819-40-6. Regulaminu GOT wyd. 21, zmienione i popr.

# Andrzej i Michał Wiślińscy, Na nartach przez Stary Las (Stary Gaj). Przewodnik, Mała Pracownia Geograficzna, Lublin 2006, ss. 54. ISBN 83-918324-0-6, 978-83-918324-0-0.

# Wojciech Biedrzycki, Przemysław Chlebicki, Jerzy Kapłon (tekst), Atlas szlaków zimowych małopolskich Karpat, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, Kraków 2007, ss. 61. ISBN 978-83-60240-85-4.

# Jerzy Kapłon (red.), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2007, ss. 136. ISBN 978-83-89819-49-9. Wyd. 22, zmienione i poprawione.

# Mariusz Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy, opracował, przypisami i notą edytorską zaopatrzył Witold H. Paryski, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007, ss. 276. ISBN 978-83-7565-004-4. Na podstawie wydania z 1958 r.

# Jerzy Kapłon (red.), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowane, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2008, ss. 136. ISBN 978-83-89819-64-2. Wyd. 23, zmienione i poprawione.

# Władysław S. Lenkiewicz, Adam Marasek, Zimowa turystyka piesza w górach, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2008, ss. 64. ISBN 978-83-89819-69-7. „Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie”, tom 4.

# Stanisław Zieliński, W stronę Pysznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008, ss. 424. ISBN 978-83-7506-185-7. Wydanie V zmienione i uzupełnione. W I wydaniu z 1961 r. autorzy: Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński.

# Andrzej Matuszczyk, Marek Staffa, Tymoteusz Wróblewski (opracowanie), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowane, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2010, ss. 136. ISBN 978-83-89819-89-5. Wyd. 24.

# Allen O’Bannon, Sztuka zimowej wędrówki czyli jak przemieszczać się na nartach i biwakować w śniegu, Sklep Podróżnika, Warszawa 2010, ss. 128, ISBN 978-83-7136-062-6.

# Bill O'Connor, Narciarstwo wysokogórskie w Alpach, tom 1, Sklep Podróżnika, Warszawa 2010, ss. 272. ISBN 978-83-7136-066-4.

# Thomas Schranz, Narciarstwo wysokogórskie w Wysokich Taurach. Grupy Venedigera, Granatspitze, Glocknera i Goldbergu, Sklep Podróżnika, Warszawa 2010, ss. 112. ISBN 978-83-7136-063-3.

# Wojciech Szatkowski, Tatry. Przewodnik skiturowy, Wydawnictwo GÓRY, Kraków 2010, ss. 240. ISBN 978-83-929864-0-9.

# Andrzej Matuszczyk, Marek Staffa, Tymoteusz Wróblewski (opracowanie), Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki narciarskie PTTK. Regulaminy, trasy punktowane, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2011, ss. 136. ISBN 978-83-62473-06-9. Wyd. 25. zm., popr.

# Bill O'Connor, Narciarstwo wysokogórskie w Alpach, tom 2, Sklep Podróżnika, Warszawa 2011, ss. 285. ISBN 978-83-7136-067-1.

# Karolina Kiwior, Zima w Bieszczadach. Podręczny poradnik dla turystów pieszych oraz narciarzy, Turkula – Karolina Kiwior, Krosno, b.r. [201-], ss. 39. ISBN 978-83-62806-09-6.

# Milan Lizuch, Lawinowe ABC, Wydawnictwo FEMIS, Fundacja im. Anny Pasek, Będzin 2011, ss. 83. ISBN 978-83-60112-99-1.

# Rafał Kołodziej, Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 230. ISBN 978-83-7338-774-4.

# Wojciech Szatkowski, Skitouring w Tatrach Polskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Kraków 2012, ss. 215. ISBN 978-83-62473-11-3.

# Anna Haman, Na nartach biegowych w Warszawie i okolicach, Wydawnictwo Sklepu Podróżnika, Warszawa 2013, ss. 137. ISBN 978-83-7136-098-5

# Jerzy Kapłon, Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy. Zarys dziejów, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2013, ss. 100. ISBN 978-83-62473-05-1 (błędny), 978-83-62473-28-1. „Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie”, tom 20.

# Tobias Kurzeder, Holger Feist, Lawiny. Poradnik dla narciarzy i turystów, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2013, ss. 235. ISBN 978-83-61788-66-9.

# Mariusz Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy, (opracował, przypisami i notą edytorską zaopatrzył Witold H. Paryski), Wydawnictwo LTW, Łomianki 2013, ss. 320. ISBN 978-83-7565-268-0. Na podstawie wydania z 1958 r.


Serie skryptów szkoleniowych KTN ZG PTTK

# „Skrypty Szkoleniowe Komisji Turystyki Narciarskiej”, Wydawnictwo Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zeszyty nr 1–11, Kraków 1962–1967.

– Władysław Lenkiewicz, Organizacja i zasady turystyki narciarskiej; Fryderyk Kędzior, Biwak w zimie. Podręcznik obozownictwa zimowego, zeszyt nr 1, 1962, [na okładce 1962/63], ss. 40.

– Zbigniew Płonka, Tereny narciarskie Polski i ich zagospodarowanie, zeszyt nr 2, 1962, [na okładce 1962/63], ss. 41. W części nakładu dołączony był też tekst: Mieczysław Kłapa, Tereny lawiniaste w Tatrach Polskich.

– Zbigniew Jaworski, Gry i zabawy w świetlicy i na śniegu, [zeszyt nr 3], 1963, ss. 21.

– Zbigniew Jaworski, Terenoznawstwo narciarskie. Stanisław Purchla, Niebezpieczeństwa gór w turystyce narciarskiej i profilaktyka, zeszyt nr 4, 1963, [na okładce 1963/64], ss. 35.

– Zofia Węgrzyn, Organizacja turystyki i narciarstwa w Polsce, zeszyt nr 5, 1965, ss. 18.

– Zbigniew Płonka, Profilaktyka narciarska, zeszyt nr 6, 1965, ss. 25.

– Jacek Harmata, Historia narciarstwa, zeszyt nr 7, 1966, ss. 26.

– Marian T.[adeusz] Bielecki, Ratownictwo górskie i organizacja GOPR. Pierwsza pomoc w wypadkach narciarskich, zeszyt nr 8, 1966, ss. 33.

– Tadeusz Kostecki, Stanisław Purchla, Sprzęt narciarski, zeszyt nr 9, 1966, ss. 32.

– Tadeusz Kostecki, Stanisław Purchla, Ekwipunek narciarski, zeszyt nr 10, 1966, ss. 16.

– Jan Tyrała, Konspekt pogadanek na kursy narciarskie, zeszyt nr 11, 1967, ss. 25.

# „Skrypty Szkoleniowe”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Narciarskiej, zeszyty nr 1–8, Kraków 1971.

– Władysław Lenkiewicz, Cele i zasady organizacyjne w turystyce narciarskiej, zeszyt nr 1, 1971, ss. 16.

– Stanisław Purchla, Niebezpieczeństwa gór w turystyce narciarskiej i profilaktyka, zeszyt nr 2, 1971, ss. 14.

– Mieczysław Kłapa, Geneza występowania lawin w Polsce, zeszyt nr 3, 1971, ss. 19.

– Andrzej Rozmarynowicz, Bezpieczeństwo ruchu narciarskiego, zeszyt nr 4, 1971, ss. 8.

– Jerzy Karpiński, Gimnastyka na kursie narciarskim PTTK, zeszyt nr 5, 1971, ss. 19.

– Kazimierz Masłowski, Aktualne szkoły narciarskie, zeszyt nr 6, 1971, ss. 13.

– Jan Tyrała, Konspekt pogadanek na kursy narciarskie, zeszyt nr 7, 1971, ss. 14.

– Jerzy Karpiński, Gra towarzyska na obozach i kursach narciarskich PTTK „Zgaduj-Zgadula”, zeszyt nr 8, 1971, ss. 24.


Biuletyny KTN ZG PTTK

# „Narciarski Komunikat Śniegowy”, Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Kraków 1951–1980(?). Początkowo we współpracy z Państwowym Instytutem Hydro-Meteorologicznym, potem na podstawie danych Krakowskiego Oddziału IMiGW.

# „Biuletyn Studia Narciarskie”, Wydawnictwo Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, [Na okładce: „Studia Narciarskie. Kwartalnik Podkomisji Studiów”, Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK], Redaguje Zespół Podkomisji Studiów KTN ZG PTTK, zeszyty nr 1–5, Kraków 1961–1964.

– Rok I, nr 1, czerwiec 1961, ss. IV, 73. Tadeusz Kerc, Problematyka narciarstwa nizinnego, ss. 1–68; M. Laiteror, Stosunek człowieka do przyrody, ss. 69–73.

– Rok I, nr 2, wrzesień 1961, ss. 49. Aureliusz Cierniak, Eugeniusz Nawrot, Problem smarów narciarskich i ich stosowanie w turystyce, ss. 1–40; Władysław Lenkiewicz, Studia nad metodyką nauczania na nartach kobiet, ss. 41–49.

– Rok I[!], nr 3, maj 1962, ss. 43. Mieczysław Kłapa, Lawiny w Tatrach, ss. 1–31, 38–43; Zbigniew Płonka, Człowiek ujarzmia lawiny, ss. 31–37.

– Rok II, nr 4, 1963, ss. 22. Zdzisław Przybyłkiewicz, Zagadnienia higieny w turystyce zimowej, ss. 1–22.

– Rok III, nr 5, 1964, ss. 34. Adam Królikowski, Koleje linowe i wyciągi narciarskie, ss. 1–34.

# „Biuletyn Informacyjny Instruktora”, Wydawnictwo Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Kraków, maszynopis powielany. Od roku 1958/1959 ukazywało się sześć numerów biuletynu (niektóre podwójne) na sezon (rok). Z czasem zmienił on nazwę na „Białe Ślady” (zob. niżej), ale numeracja była kontynuowana.

# „Białe Ślady. Informacje dla instruktorów i przodowników narciarstwa”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Narciarskiej, Kraków, 1965(?)–1976, maszynopis powielany. W roku ukazywało się sześć numerów pisma. W 1975 r. wyszedł też numer specjalny 1a/98/1975 (ss. 29) poświęcony „całkowicie zagadnieniu bezpieczeństwa jazdy na nartach” opracowany przez Andrzeja Rozmarynowicza (w tymże roku nie ukazał się nr 3). Ostatnim powielanym zeszytem był nr 1–2/103–104 (ss. 38) z 1976 r.

# „Białe Ślady. Informacje dla instruktorów i przodowników narciarstwa”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej. Komisja Turystyki Narciarskiej, nr 1–4 (103–106), 1978, ss. 36. W zeszycie tym powtórzono większość artykułów z poprzedniego numeru (stąd też pokrywająca się numeracja). Kontynuacją pisma były Materiały dydaktyczno-informacyjne dla Instruktorów i Przodowników PTTK.

# Materiały dydaktyczno-informacyjne dla Instruktorów i Przodowników PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej. Komisja Narciarska, Kraków: 1978, ss. 27; listopad 1979, ss. 38; styczeń 1980, ss. 30.

# „Białe Ślady. Materiały szkoleniowe dla kadry narciarskiej PTTK”, (red. Emilia Kalkowska-Krzyżanowska), Komisja Narciarska Zarządu Głównego PTTK, Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Redakcja Wydawnictw Górskich i Narciarskich, Warszawa–Kraków: wydanie pierwsze, wydanie drugie, wydanie trzecie, 1984; wydanie czwarte, 1985. Wszystkie zeszyty miały po 16 stron.

# Białe Ślady (materiały szkoleniowe dla kadry narciarskiej PTTK), (red. Wojciech Biedrzycki), Komisja Narciarska Zarządu Głównego PTTK, Harcerska Oficyna Wydawnicza, Kraków: 1988 (ukazały się w 1989), ss. 32; 1989 (ukazały się w 1990), ss. 23.

# Białe Ślady. Informator i materiały szkoleniowe KTN, (red. Wojciech Biedrzycki), Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Harcerska Oficyna Wydawnicza, Kraków, 1991, ss. 32.

# „Białe Ślady”, (red. Jerzy Karpiński), Oficyna Drukarska, Kraków–Opole: [z. 1], grudzień 1991, ss. 32; [z. 2], grudzień 1991 [faktycznie styczeń 1992], ss. 32.

# Białe Ślady. 60 lat Górskiej Odznaki Narciarskiej. Sesja popularno-naukowa (teksty referatów), [red. Wojciech Biedrzycki], Komisja Turystyki Narciarskiej [ZG PTTK], Kraków, 13 grudnia 1992, ss. 18.

# „Ślady Nart”, (red. Jerzy Karpiński), Oficyna Drukarska, Kraków–Opole: z. 1, czerwiec 1992; z. 2, sierpień 1992; z. 3, październik 1992; z. 4, grudzień 1992; [z. 5], [1993]; z. 6, [1995]. Wszystkie zeszyty miały po 32 strony.

# „Ślady Nart”, (red. Jerzy Karpiński), Wojewódzki Ośrodek Kultury, Kraków, z. 7, [1996], s. 28.


Drukowane materiały ulotne KTN ZG PTTK

# Karnecik narciarza, Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK, Kraków 1967, k. 6 nlb.

# Znakowanie szlaków narciarskich. Signaux des pistes de ski. Bezeichnung der Skipisten, Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK, Kraków 1967, 1 karta składana, 19 × 40 cm.

# PTTK. Narciarski savoir vivre, Na podstawie Kodeksu Narciarskiego opracowali: Władysław Lenkiewicz i Andrzej Rozmarynowicz. Grafika – Kazimierz Masłowski, PTTK – Komisja Turystyki Narciarskiej, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1968, 1 karta składana, 20,5 × 29 cm.

# [Kazimierz] Masłowski (proj. graf.), Na narty z PTTK. Zdobywaj narciarską odznakę młodzieżową, [Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK], Kraków 1972, plakat, 68 × 47 cm.

# [Kazimierz] Masłowski (proj. graf.), Zapraszamy do nauki z instruktorem, [Komisja Turystyki Narciarskiej ZG] PTTK, Kraków 1972[?], plakat, 68 × 47 cm.

# Znaki narciarskie Kodeksu narciarskiego, Z opracowań Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Zestawili i opracowali W.[ładysław] Lenkiewicz i A.[ndrzej] Rozmarynowicz, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1973, 1 karta składana, 17 × 27 cm.

# [Kazimierz] Masłowski (proj. graf.), Turyści żyją dłużej, Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Kraków 1974, plakat, 47,5 × 67,5 cm.

# Kodeks narciarski oraz polskie podstawowe reguły ruchu narciarskiego, Aktualizacji reguł dokonali autorzy Kodeksu narciarskiego Wł.[adysław] Lenkiewicz i A.[ndrzej] Rozmarynowicz, Opracowanie graficzne K.[azimierz] Masłowski, Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Turystyki w Nowym Sączu, 1976, 1 karta, 15 × 21 cm.

# [Kazimierz] Masłowski (proj. graf.), Na narty z PTTK; Komisja Narciarska ZG PTTK, Kraków, [1978–1989?], plakat, 66 × 45,5 cm.

# Młodzież na narty z PTTK, Tekst: Komisja Narciarska ZG PTTK, opracowanie graficzne: Kazimierz Masłowski, redaktor: E.[milia] Krzyżanowska, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK. Redakcja Terenowa w Krakowie – 1980 r. Wydano nakładem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej i Narciarskiej, 1 karta składana, 22,5 × 42 cm.

# Krzysztof Skórczewski (proj. graf.) Ucz się jeździć na nartach, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej. Komisja Narciarska ZG PTTK, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa–Kraków 1980, plakat, 47 × 66,5 cm.

# Krzysztof Skórczewski (proj. graf.), Uprawiaj turystykę narciarską, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej. Komisja Narciarska ZG PTTK, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa–Kraków 1980, plakat, 47 × 66,5 cm.

# Emilia Krzyżanowska-Kalkowska (red.), Książeczka narciarza, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Narciarska, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej i Narciarskiej ZG PTTK, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK. Redakcja Terenowa w Krakowie, Kraków 1980, ss. 32.

# Książeczka odznak narciarskich PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja Turystyki Narciarskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2006, ss. 48.


Wybrane prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie

# A. Noskowiak, Rozwój sportu i turystyki narciarskiej na Ziemiach Śląskich w latach 1918–1939, praca magisterska, promotor prof. dr Adam Przyboś, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1966, ss. 64.

# Roman Dawidek, Charakterystyka czynników kształtujących aktualny model narciarstwa wysokogórskiego, praca magisterska, promotor dr Romana Nazarko, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1983, ss. 67.

# Piotr Konopka, Charakterystyka czynników kształtujących aktualny model narciarstwa wysokogórskiego, praca magisterska, promotor dr Romana Nazarko, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1983, ss. 45.

# Beata Albert-Gaczorek, Motywacje uprawiania wysokogórskiej turystyki narciarskiej na przykładzie Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego PTTK, praca magisterska, promotor dr Marta Sierakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji. Kierunek Rekreacja, Kraków 1987, ss. 116.

# Joanna Cichosz, Działalność Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, praca dyplomowa opracowana pod kierunkiem doc. dra Marka Szczepkowskiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Warszawa 1988, ss. 31.

# Krystyna Szkoda, Tatrzański Rajd Narciarski PTTK jako impreza turystyki kwalifikowanej, praca magisterska napisana w Zakładzie Rekreacji i Turystyki pod kierunkiem dra Kazimierza Horczyńskiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1988, ss. 80

# H. Zięba, Narciarstwo wysokogórskie (próba charakterystyki dyscypliny), praca magisterska, promotor dr E. Tyka, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1996, ss. 50.

# Tomasz Piórkowski, Narciarstwo wysokogórskie w Tatrach Polskich po II wojnie światowej, praca magisterska, promotor dr Ewa Kuczaj-Jasińska, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1999, ss. 126.

# J. Polakiewicz, Turystyka narciarska na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny; stan aktualny oraz propozycje rozwojowe, praca magisterska, promotor dr Marta Sierakowska, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1999, ss. 90.

# Anita Rojowska, Możliwości rozwoju turystyki narciarskiej zjazdowej w Beskidzie Sadeckim, praca magisterska, promotor dr Stefan Sacha, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2001, ss. 99.

# Paweł Nowocień, Turystyka narciarska w Karpatach Polskich, praca magisterska, promotor dr Paweł Różycki, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2009, ss. 80.

# Katarzyna Grzywa, Turystyka narciarska w Beskidzie Wyspowym. Stan i perspektywy rozwoju na tle rynku turystyki narciarskiej w Polsce, praca magisterska, promotor dr hab. prof. nadzw. Andrzej Matuszyk, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2012, ss. 113.

# Joanna Kosiacka, Stan i perspektywy wykorzystania terenów Beskidu Śląskiego do uprawiania turystyki narciarskiej, praca magisterska, promotor prof. dr hab. Karol Gorner, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2012, ss. 102.

# Adrian Sacha-Piekło, Warunki rozwoju narciarstwa wysokogórskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, praca magisterska, promotor dr Roman Kowalski, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2012, ss. 111.

# Mikołaj Bielański, Narciarstwo wysokogórskie w Tatrzańskim Parku Narodowym – stan i konsekwencje środowiskowe, praca doktorska, promotor prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2013, ss. 161.

 
Piotr Szucki 11.2013
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts