Pietrosul

Usługi psychologiczne

Usługi psychologiczne > Dyktando dla Oli

Nasza oferta:

  • diagnoza psychologiczna (m.in. trudności szkolne, dysleksja, dysortografia)
  • szkolenia dla firm - autoprezentacja, psychologiczne aspekty obsługi klienta, negocjacje i mediacje, asertywność, kierowanie zespołem, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów
  • warsztaty dla osób szukających pracy i zmieniających zawód
  • grupowe zajęcia dla rodziców - rozwijanie umiejętności wychowawczych
  • psychoedukacja
  • poradnictwo psychologiczne
  • wykłady z zakresu współczesnej wiedzy psychologicznej
» Dyktando dla Oli - zmiękczenia
   Cztery wesołki

początek strony Indeks powrót