Pietrosul

Zaproszenie na nasze imprezy

Aktualia > Zaproszenie na imprezy
Mamy zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych nr rej. 39/S-IV/4030-31/00 wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 19.05.2000 r.
 
Zawarliśmy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki, wymaganą w Ustawie o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., nr polisy 90400 0008465.
 
początek strony Indeks powrót