Pietrosul

Archiwizowanie fotografii

Archiwizacja > Fazy archiwizacji

Oferujemy archiwizację fotografii, przezroczy, negatywów i ilustracji na dyskach kompaktowych oraz na taśmach wideo.


 
Dresiarz
Archiwizacja fotografii na dyskach CD i taśmach wideo

Zeskanowanie zbiorów fotografii i slajdów pozwala na zgromadzenie dużej ilości zdjęć na jednym dysku kompaktowym lub taśmie wideo, dzięki czemu stają się one łatwo dostępne do przeglądania na ekranie komputera lub telewizora. Oglądanie kolekcji nie niszczy już zdjęć, tak jak w przypadku używania rzutników czy przeglądania odbitek. Nagranie fotografii na dysku kompaktowym pozwala ponadto na niesekwencyjny dostęp do zgromadzonych zbiorów i szybkie znalezienie poszukiwanego ujęcia. Obrazy można przeglądać i układać z nich pokazy nie tylko specjalnymi programami (na dysku dołączamy programy freeware tego typu), ale i w sposób najprostszy - przeglądarkami internetowymi (dostępnymi w każdym sprzedawanym systemie Windows).

Koszt kolejnych egzemlarzy takiego archiwum (np. dla całej rodziny) jest bardzo niski, a wszystkie kopie są takiej samej jakości. Proponujemy w ten sposób zarchiwizować wszystkie posiadane fotografie lub tylko wybrane. Na przykład kolekcję zdjęć dziecka od urodzenia lub dokumentację wakacyjnych wojaży.

Na taśmie wideo fotografie nagrywane są w postaci filmu ze zmieniającymi się co kilka sekund klatkami. Do zatrzymania projekcji można oczywiście wykorzystać stop-klatkę magnetowidu. Na dwugodzinnej taśmie (przy zmianie kadru co 5 sekund) mieści się 40 filmów (po 36 klatek). Na dłuższych taśmach odpowiednio więcej. Mniej więcej tyle samo standardowych obrazków zawiera jeden CD-ROM. I na filmie, i na dysku dołączamy na zamówienie klatki tytułów i podtytułów.

Dodatkowe usługi to po pierwsze - kadrowanie ujęć (które eliminuje zbędne fragmenty i poprawia kompozycję), po drugie - poprawianie kolorystyki i jasności (dotyczy to zwłaszcza dawnych fotografii i slajdów np. ORWO) oraz, po trzecie, retuszowanie drobnych plamek i zarysowań, występujących przede wszystkim na intensywnie oglądanych przezroczach i na filmach, z którymi nie obchodzono się należycie lub które zostały porysowane przez kasety czy aparaty (co dawniej często się zdarzało). Najlepszą jakość można uzyskać z filmów, które po wywołaniu nie były jeszcze użyte do sporządzenia odbitek lub nie były jeszcze używane do pokazów slajdów.

W naszej ofercie mamy również inne usługi, np. dołączanie do archiwum wybranych klatek z filmów wideo lub dodawanie własnych komentarzy czy opisów do plików graficznych. W każdym przypadku istnieje możliwość indywidualnego ustalenia parametrów archiwizacji zgodnie z życzeniami zamawiającego.

Należy zwrócić uwagę, że format fotograficzny ma stosunek długości boków 3:2, a ekran monitora lub telewizora ma proporcje 4:3. W związku z tym przy archiwizowaniu fotografii należy się liczyć z koniecznością kadrowania lub z występowaniem czarnych pasów po bokach obrazu. Przy odtwarzaniu na telewizorze nie ma możliwości skalowania lub przesuwania obrazów (tak jak w komputerze), stąd kadry pionowe, aby zmieścić na ekranie, muszą mieć mniejsze rozmiary od poziomych. Ponieważ ekran monitora komputerowego ma większą rozdzielczość niż telewizor, to i jakość oglądanych obrazów jest w tym przypadku wyższa.

Podstawową jednostką zamówienia jest film (36 lub 24 klatki) lub sekwencja fotografii - w przypadku slajdów w ramkach, odbitek lub wybranych (i ujętych w wykazie) klatek filmu negatywowego czy pozytywowego. Opcjonalnie Klient może podać (prosimy o jednoznaczne i czytelne informacje): opis (wykaz) wybranych klatek, które mają być zarchiwizowane, teksty tytułów, opis fotografii będących tłem klatek tytułowych oraz w przypadku nagrywania na CD-ROM również nazwę każdego filmu (lub sekwencji obrazów) i spis nazw kolejnych fotografii. Nazwy te mogą mieć długość do ośmiu znaków i nie mogą zawierać tzw. polskich liter. Filmy i zdjęcia nie nazwane otrzymają nazwy numeryczne.

Preferowana rozdzielczość ekranu monitora ma znaczenie przy przeglądaniu przeglądarką internetową miniatur, które są standardowo umieszczane na dysku. Do każdej rozdzielczości tak dobierany jest kształt galerii miniatur, by mieściła się całą szerokością na ekranie. Kliknięcie myszą na miniatury powoduje wyświetlenie fotografii w naturalnej wielkości. Nagranie płyty z możliwością dogrania w przyszłości (o ile jest na niej jeszcze miejsce) czyli tzw. multisession CD, pozwala na późniejsze uzupełnienie zbiorów na tej samej płycie.

Życzymy przyjemnego oglądania własnych kolekcji.

początek strony Indeks powrót