Firma Pietrosul

Archiwizacja fotografii na dyskach CD i taśmach wideo

Archiwizacja > Cennik
 

cennik usług

z dnia 2 stycznia 2003 (ceny w złotych)
film 36-
-klatkowy
film 24-
-klatkowy
1 slajd (ramka) odbitka lub klatka wg opisu
1 skanowanie standardowe 24,00 16,00 0,80 1,20
2 dopłata za jednoczesne nagranie na CD i taśmę VHS 12,00 8,00 0,40 0,60
dopłaty za usługi dodatkowe
3 kadrowanie 4,80 3,20 0,16 0,24
4 korekta jasności i kolorów 4,80 3,20 0,16 0,24
5 średni format (1600×1200/1060) 7,20 4,80 0,24 0,32
6 duży format (2048×1536/1360) 14,40 9,60 0,48 0,72
7 retuszowanie (tylko fot. barwne) 19,20 12,80 0,64 0,96
8 dodanie nazw (dotyczy tylko CD) 7,20 4,80 0,24 0,32
9 miniatury i plik HTML do przeglądarki internetowej (dotyczy tylko CD) 7,20 4,80 0,24 0,32
pozostałe ceny  
10 nagranie archiwum na CD 16,00
11 nagranie archiwum na VHS 20,00
12 pocięcie filmu 1,00
13 klatka tytułowa (tekst) 2,00
14 klatka tytułowa (tekst i obraz) 4,00

Inne usługi, np. dołączanie do archiwum fotografii wybranych klatek z filmów wideo czy dodawanie własnych komentarzy (opisów) do plików graficznych, wymagają szczegółowych ustaleń z Klientem.

Przykład

10 pociętych filmów 36-klatkowych zarchiwizowano na jednej płycie, poprawiono ujęcia kadrowaniem, dodano miniatury i plik HTML umożliwiający przeglądanie przeglądarką internetową oraz klatkę tytułową z tekstem i obrazem. Zamówiono 2 egzemplarze archiwum (2 płyty CD). Zapłacono:

10 × (24,00 + 4,80 + 7,20) + 4,00 + 2 × 2,00 = 368 zł

czyli 51 groszy za zdjęcie.

początek strony Indeks powrót