Pietrosul

Archiwizacja - retuszowanie

Archiwizacja > Fazy archiwizacji > Retuszowanie

Fazy archiwizacji Usuwanie przebarwień Kadrowanie powrót do tekstu

przed retuszowaniem po retuszowaniu
przed retuszowaniem po retuszowaniu

Wyretuszowano plamki i zabrudzenia.

początek strony Indeks powrót